Nyheder
Nyheder

FUV i den aktuelle coronasituation 

FUV genåbner for fysisk undervisning fra 1. juni 

FUV åbner nu for fysisk undervisning med mulighed for 100% fremmøde fra 1. juni 2021. 

Vilkår er de samme som hidtil med krav om test, brug af mundbind, hensyntagen til arealkrav m.v., dog med følgende ændringer:

  • Kursister og medarbejdere, der har gennemført eller påbegyndt vaccinationsprogrammet, er undtaget fra at skulle dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage - har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for covid-19
  • Dokumentation for covid-19-test kan ske ved fremvisning af sundhedsmyndighedernes app 'Coronapas'
  • FUV gennemfører stikprøvevis kontrol af dokumentation for test/ undtagelse fra test

Hurtige op- og nedlukninger kan stadig risikeres i de kommende måneder, som en reaktion på øget smittetryk lokalt, men udgangspunktet er, at FUV nu er åben. 

Alle kursister vil modtage direkte information vedrørende coronahåndtering på deres kursus.