Nyheder
Coronainformation

Coronainformation 

Restriktionerne ophører pr. 1. februar 2022

Da regeringen har besluttet, at COVID-19 ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, er samtlige restriktioner, som har gjort sig gældende inden for Kirkeministeriets område, ophævet pr. 1. februar 2022. 

Det gælder også Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, hvor fremvisning af gyldigt coronapas og brug af mundbind/visir ved fysisk fremmøde på lokaliteter og kursussteder dermed ikke længere er et krav.

Vi er dog opmærksomme på, at Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og opfordringer efterleves – herunder at man skal være symptomfri for at møde fysisk op på arbejde og uddannelsessted.

Ved positivt testsvar og kun milde eller ingen symptomer anbefaler sundhedsmyndighederne fire døgns selvisolation fra testtidspunkt.

Ved positivt testsvar og betydelige symptomer anbefaler sundhedsmyndighederne selvisolation indtil symptomophør – dog minimum fire døgn fra testtidspunktet.

Læs Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger her: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad

Vi vurderer løbende situationen og indretter lokaliteterne efter smitteforhold og de fysiske forhold – også i forhold til fysisk fremmøde for medarbejderne.