Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

FUV satser på det gerontologiske område

Organiseringen af det folkekirkelige ældrearbejde med særligt fokus på mennesker ramt af demens er satsningsområde frem til 2021

I løbet af de næste år etableres tværfaglige netværk inden for folkekirken på såvel det gerontologiske område som på demensområdet. Her satses på tre landsdækkende søjler:

  • En to-årig tværfaglig efteruddannelse af præster, organister, kirke- og kulturmedarbejdere og kirkesangere i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler. Efteruddannelsen starter op med hold både i København og Aarhus i november 2019
  • Et pilotprojekt med udgangspunkt i Aarhus, hvor kommune, stift og FUV samskaber på demensområdet. Rapport, hvor initiativer i landets øvrige stifter også inddrages og beskrives.
  • Et projekt med biodiverse sansehaver på kirkegårde med overskud af jord.

I en artikel i Præsteforeningens blad #43, oktober 2019, skriver projektmedarbejder Rose Marie Tillisch om baggrunden for det gerontologiske satsningsområde. Læs artiklen her

Læs Rose Marie Tillisch artikel 'Et jordisk paradis: fortidens klosterhaver og nutidens kirkegårde' bragt i Kirkegården, Danske kirkegårdslederes blad, efterår 2019