Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Herrens hus, Herrens have

Ny bogudgivelse i samarbejde med Nationalmuseet om landsbykirken og kirkegårdens fortid, nutid og fremtid

I dag udkommer Herrens hus, Herrens have – en bog, der retter sit fokus mod landsbykirken og kirkegården. De er markante og århundredgamle tyngdepunkter i landskabet og ligger som sognekirker, lejlighedskirker, sakrale rum og kulturel opmærksomhed i et kryds- og spændingsfelt mellem den religiøse funktion og de kulturelle og rekreative interesser. På den baggrund stiller bogen spørgsmålet: Hvordan tegner fremtiden sig for husene og haverne?

Landsbykirker og deres kirkegårde eksisterer i kraft af daglig brug. De skal balancere mellem menighedens gudstjenester, lokalbefolkningens omsorg for slægternes minder og erindring og de besøgendes behov for kontemplative rum, både inde i kirken og udendørs. Hvordan får både kirkegængere og kirketurister samt endnu ukendte brugere gavn og glæde af landsbykirkerne og deres kirkegårde?

Herrens hus, Herrens have er blevet til i samarbejde med Nationalmuseet og udspringer af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters projekt Kirken på landet (2016-2020). Bogen er redigeret af provst Hasse Neldeberg Jørgensen, forhenværende museumsinspektør Per Kristian Madsen og redaktør Ingrid Wass og afspejler en stærk og bred tværfaglighed - svarende til den ekspertise, der i det daglige beskæftiger sig med kirkens fysiske anlæg - ude og inde. 

Bogen rummer bidrag af Jørgen Demant, Maj Dalsgaard, Anna Mette Exner, Anne Galmar, Thue Raakjær Jensen, Jakob Kieffer-Olsen, Ulla Kjær, Anne Kjærsgaard, Tenna R. Kristensen, Per Kristian Madsen, Martin Wangsgaard Jürgensen og Benny Grey Schuster.

Læs mere, og hent bogen gratis her. 
Det er også muligt at få et eksemplar af bogen tilsendt ved henvendelse til Videnscenteret.  

Udgivelsen er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Farumgaard-Fonden.