Nyheder
Nyheder

Teologi og menneskerettigheder Konference 22.-24.4.2020

Tre dage med fælles overvejelser og drøftelser om menneskerettighedernes betydning anno 2020 – herunder deres betydning for forholdet mellem religion og kultur, kristendom og samfund.

Alene titlen på konferencen vil kunne få nogle teologer op i det røde felt, mens andre ser denne sammenstilling som en 'selvfølgelig selvfølgelighed'. Vi vil derfor undersøge, hvad der er på spil i forholdet mellem teologi og menneskerettigheder. Hvor sidder tændsatsen i denne sammenstilling? Og hvordan kan teologi og menneskerettigheder bringes i konstruktiv samspil med det omgivende samfund. 

Drøftelsen skal altså ikke reduceres til en intern teologisk diskussion, men have et åbent samfundsperspektiv. Men også her står begrebet menneskerettigheder ikke uimodsagt. For hvordan overhovedet tale om rettigheder i dag – med reference til noget universelt – uden at blive beskyldt for intolerance?

Konferencen, der henvender sig til både præster og jurister og andre interessered, ledes af rektor for FUV Hans Vium Mikkelsen og Morten Kjærum, direktør for Raoul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder. 

Tid: 22.-24.4.20 

Sted. FUV, Løgumkloster

Tilmeldingsfrist: 7.2.20

 Læs mere og tilmeld dig her
 

 Program

Professor, dr. theol. Svend Andersen
Teologi og menneskerettigheder fra et teologisk perspektiv (eller: hvorfor har teologi det svært med rettighedstænkning?

Dr. Elizabeta Kitanovic
Menneskerettigheder og teologi anskuet ud fra et juridisk perspektiv (eller: hvorfor har jura det svært med teologiens fremhævelse af barmhjertighed)

Seniorforsker, ph.d. Steven Jensen, Institut for Menneskerettigheder (IMR)
Menneskerettigheder – hvor kommer de fra? Opgør med myten om vesten som grundlægger af menneskerettighederne

Seniorforsker, post.doc. Marie Juul Pedersen, IMR
Tros- og religionsfrihed i et internationalt perspektiv

Seniorforsker, ph.d Eva Maria Lassen, IMR
Religion, rettighedstænkning og værdidebat i den hjemlige arena

Direktør ved Raoul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder, Morten Kjærum
Menneskerettighedernes bidrag og begrænsninger ift. demokrati - herunder menneskerettigheder som magtkritik

Rektor for FUV, ph.d. Hans Vium Mikkelsen
Hannah Arendt som inspiration i krydsfeltet mellem rettigheder og frihed

Tidligere dommer ved den internationale strafdomstol, ICC Frederik Harhoff
Erfaringer fra menneskerettighedsdomstolen – spændt ud mellem idealisme og realisme

Lektor, ph.d. Lars Albinus, Arts-AU
Sekularisering og ny-religiøsitet – Habermas revisited. Hvordan fastholde en universel reference uden at blive beskyldt for intolerance

Fælles afsluttende drøftelse af konferencens tema v/Morten Kjærum og Hans Vium Mikkelsen