Nyheder
Nyheder

Konference på Vartov d. 12. november 

Hvilken betydning har de kirkelige retninger på folkekirkens fremtid - på landet og i byen?

Der er mange måder at være kirke på. Nogle vil mene, at kirken skal være et særligt socialt samlingssted i sognet, hvor der tilbydes en lang række aktiviteter for sognets beboere. Andre vil mene, at kirken alene skal koncentrere sig om forkyndelsen, sjælesorgen og undervisningen.

Det er med andre ord ikke lige meget, hvilken kirkelig retning, der tegner kirkens tilstedeværelse i sognene på landet og byen.

For at klargøre og debattere dette forhold indbyder Grundtvigsk Forum, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirken på Landet til konference om, hvordan de forskellige kirkelige retninger ser på folkekirkens fremtid.

Oplægsholderne kommer fra hvert deres sted i det kirkelige landskab, og er alle blevet bedt om at forholde sig til følgende spørgsmål: Hvilke teologiske overvejelser knytter sig til synet på folkekirkens fremtid? Hvordan gør disse teologiske overvejelser sig gældende i praksis? Hvad bliver konsekvenserne af det teologiske synspunkt for kirkens tilstedeværelse i sognet? Hvordan ser den ud?

Oplægsholderne er: Akademileder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank, sognepræst og red. af ”Tidehverv” Agnete Raahauge, regionsleder i Indre Mission Kurt Kristensen og Kirkefondets generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen. 

Tilmelding til konferencen sker her