Nyheder
Nyheder

Kursusprogram 2021

Så er vi klar med det nye kursusprogram for den almene efteruddannelse i Løgumkloster 

Det nye kursusprogram indeholder en vifte af spændende muligheder for efteruddannelse inden for de forskellige fagområder. 

Som eksempler på kurser i foråret 2021 kan nævnes: "Værklæsning: K.E. Løgstrups Skabelse og tilintetgørelse, ”Nye perspektiver på begravelsen”, ”Skal Det Gamle Testamente ud af gudstjenesten - eller skal det tværtimod ind i teologien”, ”Kroppen i sjælesorgen” og ”Sæt strøm til din kirkes kommunikation”. 

Gå selv på opdagelse i programmet, og se de mange tilbud for både forår og efterår 2021 her: www.fkuv.dk/kursusprogram

Det er muligt at søge efter fagområder, kursustyper eller dato. En nærmere præsentation af det enkelte kursus kommer frem ved at klikke på det. 
Forårets kurser er beskrevet detaljeret, mens efterårets kurser fremgår med titler og datoer, så man allerede nu kan planlægge kalenderen efter det. 

Forskellige kursustyper
I programmet finder man et miks af forskellige kursustyper: tematiske ugekurser, specialuddannelsesforløb inden for sjælesorg, liturgi, homiletik, almen teologi og åndelig dannelse og vejledning, masteruddannelse i samarbejde med det teologiske fakultet i København om ”klimateologi mellem dogmatik og sjælesorg”, ekskursioner med udblik til andre landes kirkeliv og teologi i Holland, Rusland og Mellemøsten, samt konferencer og dagskurser.

Hovedparten af kurserne afholdes som internatskurser på vores campusfaciliteter i Løgumkloster, men enkelte af kurserne finder sted som eksternatskurser i Aarhus og København. 

Vi har udarbejdet retningslinjer for vores tre lokaliteter i forhold til undervisning, brug af lokaler og faciliteter, således at vi overholder de sundhedsmæssige forskrifter i forbindelse med corona.

Praktiske informationer
Alle kurser søges via hjemmesiden www.fkuv.dk. Ansøgningen vil automatisk tilgå både provst, stift og FUV - og man vil få en kvittering i sin mailboks om, at ansøgningen er nået frem. 

Optagelse på kurset finder sted tre måneder forud for kursusstart, hvorefter man som deltager vil modtage besked.

Kirkenetbrugere skal bruge deres KM-brugernavn og adgangskode, når de søger kurser, og logge ind med det på intranettet for at hente materiale mv. 
Er man ikke kirkenetbruger, skal man logge på med NEM-id.

Vi glæder os til at se jer på kursus i FUV!