Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Lov om supplerende adgangsvej til præstestillinger i folkekirken

Lovændringen er trådt i kraft 1. januar 2021 og skal nu implementeres. 

Formålet med lovændringen er at få flere kvalificerede ansøgere til ledige præstestillinger i folkekirken.

Der åbnes med lovændringen for, at personer med en kandidatgrad i andet end teologi kan gennemføre et individuelt tilrettelagt teologisk efteruddannelsesforløb, der giver adgang til at søge præstestilling i folkekirken. 

Indholdet af efteruddannelsesforløbet fastlægges i en uddannelsesplan, som udarbejdes for den enkelte ansøger på baggrund af kompetencer og kvalifikationer.

Der nedsættes et rådgivende udvalg til at udarbejde uddannelsesplanerne. Det sammensættes af repræsentanter for de teologiske fagområder på universiteterne, biskopperne, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Kirkeministeriet.

Uddannelsesplanen indgår i det rådgivende udvalgs indstilling til kirkeministeren, som herefter træffer beslutning om, hvorvidt der kan opnås forhåndstilsagn om lov til at søge præstestilling, når uddannelsesplanen er gennemført.

Ansøgning skal ske til Kirkeministeriet, men den endelige procedure, for hvordan der søges, er endnu ikke fastlagt. 

Ansøgningsprocedure og ansøgningsskema vil blive lagt ud på Kirkeministeriets hjemmeside, hvor man også kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål. 

Gå til Kirkeministeriets hjemmeside her