Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Når folkekirken møder mennesker med demens

Ny bog vil klæde folkekirkens medarbejdere bedre på til at møde mennesker med demens.

I Danmark har ca. 87.000 mennesker demens, og antallet er stærkt stigende i takt med, at der bliver flere ældre. Men folkekirken er ikke i tilstrækkeligt omfang klædt på til at møde mennesker med demens fx på det lokale plejehjem, i strikkeklubben eller ved 'forstyrrelser' til søndagens gudstjenester. 

Det mener Rose Marie Tillisch og Line Skovgaard Pedersen, der derfor har udgivet bogen "Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og deres pårørende”. Med bogen håber de at nå bredt ud i folkekirken, så alle der arbejder med ældre- og demensområdet, får inspiration til arbejdet med og viden om, som Rose Marie Tillisch udtrykker det, "den vigtige livsfase, som aldring er, og den besværlige sygdom, som demens er."

Læs mere om "Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og deres pårørende”, og hent bogen her.

En idé-, proces- og brugsbog
Udgivelsen er blevet til på baggrund af den efteruddannelse i gerontologi, der i 2019-21 blev udbudt af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med landets kirkemusikskoler og gennemført af ca. 35 præster, kirkemusikere, kirke- og kulturmedarbejdere fra hele landet. Som kursusledere stod Rose Marie Tillisch og Line Skovgaard Pedersen efterfølgende med et stort og værdifuldt materiale af praksiserfaringer fra deltagerne, hvoraf flere har bidraget til "Nærvær og tid", der er tænkt som en idé-, proces- og brugsbog.

Gudstjenester og generationsmøder
Bogen rummer konkrete forslag til gudstjenester, der får erindringer og færdigheder til at dukke op hos mennesker med demens, og idéer til andre former for samvær i kirkeligt regi. Særligt betones betydningen af generationsmøder, hvor konfirmander, minikonfirmander, forældre og babyer fra babysalmesang, kirkens ældre frivillige er sammen med mennesker med demens, og det nærvær, der opstår i forbindelse med fællessang.

Skal plejehjemsmenigheden og hjemmeboende syge/ensomme blive en aktiv del af kirkens menighed, kræver det viden om, hvordan der kan arbejdes med området og lyst til at gøre det. Det betyder, at præster og menighedsråd må prioritere opgaven fx ved at søge og bevilge efteruddannelse og arbejde for at styrke tværfagligheden, mener Rose Marie Tillisch: "Kirken har uendelige kilder at øse af, musikalsk og teologisk, til denne sårbare del af menigheden."

"Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og deres pårørende" kan bestilles og fremsendes gratis ved henvendelse til Videnscenteret: fuv@km.dk/ 58 58 30 30. 

Nyt efteruddannelsesforløb
Den gerontologiske efteruddannelse udbydes igen i foråret 2023 i samarbejde med Folkekirkens Kirkemusikskoler og er åben for tilmeldinger fra september 2022. Man kan deltage både enkeltvis og som tværfagligt team. Rose Marie Tillisch kan kontaktes for yderligere information: rmt@km.dk/ tlf. 41 42 34 86.

Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og deres pårørende.

Bogen er redigeret af og har forord ved vidensmedarbejder Rose Marie Tillisch og provst Line Skovgaard Pedersen. 

Bogen har bidrag af:

 • sognepræst Vibeke Tuxen
 • sognepræst Nana Schiøtt Hansen
 • musiker Tomas Zawadski og sognepræst Lisbeth Mannerup Nielsen
 • organist Martin Valsted og sognepræst Lillian Jordan Nielsen
 • hospitalspræst Maren Pitter Poulsen
 • kirke- og kulturmedarbejder Jenny Thaysen Kjær
 • sognepræst Lene Carina Kjær Andersen og kirkemusiker Birgitte Christensen
 • sognepræst Lisbeth Moesgaard Lindegaard
 • kirke- og kulturmedarbejder Hanne Ortvad-Larsen og hospitals- og hospicepræst Line Rudbeck
 • sognepræst emeritus Jens Chr. Meldgaard
 • sognepræst og hospitalspræst Mette Ladefoged
 • sognepræst Hans Boas
 • sognepræst Anne Bundgaard Hansen
 • cand.mag. i diakoni Kirstine Haugaard Nielsen
 • vidensmedarbejder Rose Marie Tillisch