Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Når grænser flyttes, er menighedsråd vigtige lokale aktører

Ny undersøgelse af storpastorater peger på både udfordringer og gode muligheder for samarbejde fremover. 


I 2017 blev otte menighedsråd i 11 sogne med til sammen 12 kirker i Aarhus Stift til ét stort pastorat med fælles præster. Befolkningsgrundlaget var faldende, og biskoppen ønskede at flytte præstestillinger til de områder af stiftet, hvor indbyggertallet vokser eksplosivt. Derfor bad biskop Henrik Wigh Poulsen menighedsrådene om at overveje en ny struktur for kirkelivet i området. De mange erfaringer, man siden har gjort sig, også med storpastorater andre steder i stiftet, er nu givet videre i en undersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har foretaget for Aarhus Stiftsråd. Resultaterne fremlægges i rapporten ’Når grænser flyttes. Undersøgelse af storpastorater i Aarhus Stift’.

Læs mere om undersøgelsen, og hent rapporten her: 
’Når grænser flyttes. Undersøgelse af storpastorater i Aarhus Stift’

 Storpastoratet rummer både muligheder og udfordringer

Menighedsråd, præster, medarbejdere, kirkegængere og øvrige borgere fra syv storpastorater har deltaget i undersøgelsen sammen med provster og biskoppen. Til sammen peger erfaringerne på, at de nye fællesskaber mellem menighedsråd, præster og medarbejdere giver muligheder for samarbejde, gensidig inspiration og gudstjenesteliv, men at det også kan være udfordrende at finde frem til en ny fælles kirkelig hverdag.

 Menighedsrådene er vigtige lokale aktører

Rapporten viser også, at det er helt centralt, at menighedsrådene er aktive i processen, når pastorater skal lægges sammen.
- Fælles for sammenlægningerne er, at menighedsrådene kunne have haft stor glæde af en facilitator og juridisk støtte i opstartsfasen, fortæller vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Karen Marie Leth-Nissen, der er en af forfatterne bag rapporten.
- En proces, som opleves som top-down, kan give menighedsrådene en følelse af, at det handler om afvikling snarere end udvikling, og det er ikke et godt udgangspunkt for samarbejde på tværs af sognene i et nyt storpastorat.

Rapporten peger på, at det er helt afgørende, at alle involverede får skabt en fælles vision fra begyndelsen og anbefaler derfor at menighedsråd, præster, provst, biskop og gerne også medarbejderne sætter sig sammen og diskuterer, hvordan en sammenlægning kunne blive god for kirkelivet i lokalområdet. 
Her kan en ekstern facilitator være en god hjælp til at sætte processen i gang og holde snor i alle de mange opgaver, som følger med, når pastorater skal lægges sammen.

 Guide på vej

På baggrund af rapporten er Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter på vej med en guide med konkrete værktøjer til menighedsråd i sogne, der fremover skal samarbejde i et storpastorat. Guiden indeholder blandt andet en skridt-for-skridt fremgangsmåde for sammenlægningen og understreger vigtigheden af god kommunikation til de sogne, der skal samles.

Det glæder Ann Dahy, formand for Aarhus Stiftsråd:
- Ændringerne i demografien betyder, at folkekirken kommer til at skulle forholde sig til flere storpastorater i fremtiden - både i områder med til- og fraflytning. Derfor er jeg glad for, at vi nu får et værktøj, der kan gøre arbejdet med sammenlægningerne lettere for de menighedsråd, der kommer til at stå med opgaven i de kommende år.

’Når grænser flyttes. Undersøgelse af storpastorater i Aarhus Stift’ er udarbejdet for Aarhus Stiftsråd af Karen Marie Leth-Nissen, Anders Damtoft Kaufmann og Maj Bjerre Dalsgaard, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Rapporten er publiceret i marts 2023.
En trykt udgave af rapporten kan bestilles ved henvendelse til Aarhus Stift: kmaar@km.dk