Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ny rektor til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

Hans Vium Mikkelsen har valgt ikke at søge rektorstillingen, der bliver slået op i efteråret 2022.

Hans Vium Mikkelsen

Rektor i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er ansat på åremål, og nuværende rektor Hans Vium Mikkelsens ansættelse udløber med 31. december 2022. Men når stillingen bliver slået op inden for de næste par måneder, vil nuværende rektor Hans Vium Mikkelsen ikke være blandt ansøgerne.

- Jeg har valgt ikke at genansøge min stilling som rektor. Det har været et svært valg, for det har været en stor glæde at få lov til at være med til at etablere, organisere og udvikle Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fra oprettelsen i 2014 til i dag, Men jeg savner mere tid til den fagfaglige del af mit virke. Jeg har således stået med valget om det skulle være ledelsesdelen eller den fagfaglige del som skal være definerende for mit arbejdsliv, siger Hans Vium Mikkelsen.

Hans Vium Mikkelsen bestrider stillingen som rektor frem til årsskiftet og overgår så efter aftale med bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter en stilling med både undervisnings- og vidensarbejde. De første to år vil undervisningsdelen blive kombineret med et teologisk projekt vedrørende udarbejdelsen af en fænomenologisk forsoningsteologi.

Formand for bestyrelsen, biskop i Ribe Stift Elof Westergaard, havde personligt gerne set Hans Vium Mikkelsen fortsætte:

- Bestyrelsen har haft et fortrinligt samarbejde med Hans. Men jeg er samtidig utrolig glad for, at han fortsat vil være en del af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og nu igen bliver lektor, så vi fortsat vil have glæde af hans teologiske viden, formidlingsmæssige styrke og store flid.

- Hans Vium Mikkelsen har på fornemmeste måde været med til at gøre Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter til den organisation, den er i dag, til gavn for folkekirken; med NY Præst er der blevet skabt stærke forbindelser og bedre sammenhæng mellem pastoralseminarieuddannelse, nye præster i embede og efteruddannelse. Og Videnscentret, der er blevet etableret i Hans´ tid, bidrager med vigtig viden om folkekirken, siger Elof Westergaard.

Processen med ansættelse af ny rektor er begyndt, og bestyrelsen forventer, at en ny rektor kan tiltræde 1. januar 2023.