Nyheder
Nyheder

Nyansættelser i videnscenteret 

FUV er blevet beriget med tre nyansættelser!

Pr. 1. januar 2019 blev Bjarke Mortensen ansat som sociologisk vidensmedarbejder. Bjarke er uddannet religionssociolog, og har indgående erfaring med kvantitative metoder og har beskæftiget sig med kirkestatistik. Bjarke kommer fra en stilling som videnskabelig assistent på Syddansk Universitet og har tidligere været projektansat hos hhv. Kirkefondet og KIFO i Norge. Bjarke skal arbejde med befolkningsundersøgelsen. 

---------

Pr. 1. februar 2019, har FUV ansat Jais Poulsen som evaluator og udviklingskonsulent. Der er tale om en nyoprettet stilling, som vil opbygge kompetencer inden for evalueringsområdet i Folkekirken. En første hovedopgave bliver her at evaluere forsøgslovgivningen for menighedsråd. Dernæst ønsker vi med stillingen at udbygge Videnscenterets konsulentfunktion for provstier og stifter. Jais kommer fra en stilling som chefkonsulent i Rambøll Management Consulting, hvor han i 10 år har arbejdet med evaluerings- og udviklingsopgaver på velfærdsområderne. Han kommer med indgående erfaring med tværfagligt udviklingsarbejde under inddragelse af mennesker i alle lag i samfundet og af alle typer af interessenter såsom NGOer, kommuner, stat og erhvervsliv.

---------

Pr. 1. marts 2019, har FUV ansat Yvonne Nielsen Alstrup som projektleder for ”Kirken på landet”. Yvonne er ansat frem til 31. januar 2020, i en 75% stilling med henblik på at afslutte projektet ”Kirken på landet”, sådan at der kan trækkes tråde til fremtidens kirke på landet. Yvonne Alstrup har en fortid som provst i et landprovsti og har stor erfaring med udviklingsopgaver i folkekirken. Hun har i sit arbejde været optaget af muligheder og udfordringer, der knytter sig til at være kirke på landet. Som provst var hendes fokus særligt at bidrage til samarbejde på tværs af sognene sådan, at kirken på landet kunne stå stærkere både indadtil og udadtil.

 

Velkommen til alle tre!