Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Nye supervisorer til folkekirkens præster

16 kursister er efter to års uddannelse klar til at bidrage til folkekirkens tilbud til præster om supervision. Det er en oplagt måde at styrke det psykiske arbejdsmiljø på, viser evaluering. 

Pia Sundbøll har ledet uddannelsen af de nye supervisorer. 
Foto: Københavns Stift

Af Sara Nørholm

16 præster har netop bestået deres eksamen som supervisorer efter at have gennemgået to års uddannelse i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. De nyuddannede supervisorer kommer til at indgå i folkekirkens tilbud om supervision til præster, der har behov for at reflektere over det, de oplever som problematisk og byrdefuldt i deres arbejde – oftest sammen med kollegaer i en gruppe ledet af en supervisor.

Præsterne har i uddannelsen til supervisorer stiftet bekendtskab med forskellige supervisionsformer, gruppedynamikker, grænsesætning, belastningspsykologi, konflikter og konfliktløsning, og de har beskæftiget sig med forskellige psykologiske teorier. Men supervision kan man ikke læse sig til alene, fortæller supervisor og tidligere hospitalspræst Pia Sundbøll, der har ledet uddannelsen:

- Deltagerne har først og fremmest trænet supervision i praksis, både på de enkelte kursusmoduler og som trainees gennem to år hos en erfaren supervisor, siger Pia Sundbøll.

Som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters evaluering af 'Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø’ viser, kan supervision være et effektivt tiltag til at styrke arbejdsmiljøet for præster i folkekirken. 

Der er brug for de nye supervisorer, og jeg tror, at de kommer til at blive en vigtig del af folkekirkens målsætning i disse år om at skabe et godt arbejdsmiljø både for præster og kirkens øvrige ansatte

Pia Sundbøll, leder af uddannelsen for supervisorer

Sogne- og hospitalspræst Linda Ishøj Frederiksen er en af de nyuddannede supervisorer. Hun fortæller:
- Under uddannelsen til supervisor og under arbejdet med den afsluttende opgave har jeg fået en hel ny viden og opøvet nye færdigheder, men jeg er også blevet mere bevidst om den faglighed, jeg i forvejen havde med mig som præst. Det har været en god opdagelse og en meget givende proces.”

Folkekirkens ti stifter har forskellige tilbud om supervision. Oplysning om mulighederne findes på stiftets hjemmeside. 
Man kan også kontakte Sammenslutning af supervisorer i folkekirken