Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Opbrud i salmeskatten 

Kritisk Forum for Praktisk Teologi tager livtag med nye salmer i dette og det kommende nummer af tidsskriftet.

Der bliver skrevet nye salmetekster og -melodier hele tiden - og lige nu som aldrig før. I den forbindelse spørges i to temanumre:

  • Hvad kvalificerer en salme?
  • Hvad er en salme?
  • Hvornår 'fortjener' en salme at komme i salmebogen?
  • Hvilken betydning har melodien?
  • Hvilken betydning har en salmes liv uden for kirken? Og tilsvarende: hvilket liv har folkelige, åndelige sange, der ikke kan siges at være salmer, inden for kirken?
  • Kalder tiden på en udvidelse af salmegenren og en salmebog med et mere mangfoldigt udtryk?

Dette nummer #166 er redigeret af Anne Odgård Eyermann og Jacob Bech Joensen og har artikler af Mads Djernes, Hanne Marie Houkjær, Henrik Marstal, og Marianne Søgaard samt de to redaktører. 

Tidsskriftet er digitalt og kan læses gratis på www.kfpt.dk


Om Kritisk Forum for Praktisk Teologi

Kritisk forum for praktisk teologi udgives som et gratis, digitalt tidsskrift i et samarbejde mellem Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Eksistensen.

www.kfpt.dk kan man også tilgå tidsskriftet fra #162 og frem.

De tidligere årgange kan fortsat købes eller hentes gratis på www.eksistensen.dk/tidsskrifter/kritisk-forum.html 

Kritisk forum for praktisk teologi er udkommet siden 1980. Aktuelt redigeres tidsskriftet af: Christine Tind Johannessen, Kjeld Slot Nielsen, Lars Sandbeck, Karina Juhl Kande, Jacob Bech Joensen, Jette Bendixen Rønkilde, Malene Bjerre, Signe Danielsen, Ane Ørgård Bramstoft, Mikkel Gabriel Christoffersen og Henrik Brandt-Pedersen.