Nyheder
Nyheder

Coronavirus

Retningslinjer for at hindre spredning af corona

Danmark har nu konstateret flere tilfælde af ny coronavirus. 
FUV arbejder løbende med, hvordan vi som arbejdsplads og kursusudbyder håndterer dette.

Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, som fortsat er at forhindre smittespredning. Som arbejdsplads og kursusudbyder anbefaler vi, at vi bevarer roen, bruger vores sunde fornuft og følger de gode råd for at hindre smitte:

  • Vask hænder ofte
  • Brug håndsprit
  • Skal du nyse eller hoste, så gør det fx i et engangslommetørklæde, alternativt albuebøjningen

Vi holder os løbende opdateret om myndighedernes anbefalinger og følger disse. ​

Har du som kursist eller underviser været på besøg i risikoområderne, eller har du været tæt på en person, der er smittet med coronavirus, forventer vi, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende karantæne, og at du melder afbud til administrationen, såfremt det påvirker din deltagelse i eller undervisning på et kursus.

Du kan få svar på de fleste spørgsmål om coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ved at følge dette link: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar