Nyheder
Nyheder

Sang på tværs af generationer - på afstand

Syng med børnene på kirkepladsen på aftenen for Befrielsen 4. maj, og lad børnene synge for og lege uden for plejehjemmene i dagene omkring Store bededag 

Sådan lyder opfordringen fra Rose Marie Tillisch, vidensmedarbejder med fokus på demensområdet og det folkekirkelige ældrearbejde. Hun stod bag initiativet Mini-Gudstjeneste-Gårdsanger-Påske, hvor man over 100 steder over hele landet sang påsken ind for gamle og ensomme - og nu er hun klar med et nyt forslag til, hvordan man kan sprede glæde på tværs af generationerne - på afstand: Mini-Gudstjeneste-Gårdsanger-Befrielse og Bededag = MGGBB. 

Sang og leg skaber glæde
Om baggrunden for projektet siger Rose Marie Tillisch: "Bededagene er alle dage er blev brugt til at ”nedbede Guds fred” for alle i kriser og i nød: for at bede om befrielse for landeplager, som fx besættelsen 1940-1945 var det, eller som corona er det nu. Et af de bedste og mest glædesskabende våben i den slags kriser er at synge og lege sammen."
Idéen er at samle sognets børn, fx minikonfirmanderne, i grupper op til 10 - mandag d. 4. maj for at synge på kirkepladsen og markere Befrielsen - og samtidig forberede et udendørs besøg med sang og leg uden for det lokale plejehjem på eller i dagene omkring Store bededag d. 8. maj. 

 • Forslag til sange og salmer: 'Gi' os lyset tilbage', 'Det er i dag et vejr', 'En lærke letted', 'Jeg ved en lærkerede', 'Du satte dig selv i de nederstes sted', 'Nu takker alle Gud'.
 • Legeforslag - tilpasset til corona-regler: Kongens efterfølger, To mand frem for en enke, Jeg gik mig over sø og land
 • Bibelfortællinger: Ind imellem legene kan genfortælles Den barmhjertige samaritaner og De fortabte sønner, der handler om, hvor glade vi bliver af at blive taget imod, af at give og af at blive set som dem vi er.

Hold det enkelt - og kom godt igang 
Alt sammen holdes enkelt og synges a capella, uden instrumenter, udendørs og med behørig corona-afstand. Man følger statsministerens regningslinjer og samles op til 10 børn og voksne ad gangen med behørig afstand. 
MGGBB er alternativ åndelig omsorg både for gruppen af sårbare, der savner besøg af deres pårørende, for deres hjælpere, for børn og deres voksne. Livet er for tiden mere præget af angst og uro end det plejer. Så meget vigtigere er det at folde kristendommens tro, håb og kærlighed ud i sang. Her i coronatiden er det godt at mindes, hvordan bøn også er at være noget for andre ved at sprede glæde. 

Så det er om at komme i gang og komme udenfor!
Her er en mulig fremgangsmåde. Begynd med at gøre to- tre ting samtidigt:

 • Få en aftale på plads med plejehjemsledelsen
  Kontakt kommunens lokale plejehjems- og bostedsledelser, demenskoordinatorer, aktivitets og oplevelsesmedarbejdere o.l. og hør om de gerne vil have et udendørs MGGBB-besøg i ugen op Store bededag den 8. maj fra jeres sognekirke. Aftal tidspunkt og udendørs mødesteder med ledelsen. Gør klart, at I overholder alle corona-regler
 • Ring til børne- og ungdomsgrupper og familier knyttet til sognets arbejde.
  Saml dig en lille gruppe på 5-8 personer fra kirken bestående af børn, unge og voksne med lyst til at synge og gå ud og synge for mennesker på plejehjem og bosteder. Hver kirke kan sende flere hold på max 10 ud, hvis der er flere steder i sognet der har lyst til gårdsanger-besøg.
 • Få samarbejde i gang med frivillige fra kirken
  menighedspleje, kirkekor, menighedsråd, samt kirkens ansatte: præster, kirkesangere, organister.
 • Sammensæt et program med Befrielses- og forårssange og Store bededagssalmer - og send sangvalget til plejehjemsledelsen, så der kan trykke sangblade til dem, der vil synge med
 • Øv jer 4. maj på kirkepladsen eller mødesteder uden for kirken. Overhold afstand - også når I øver.
 • Gå på besøg på plejehjemmene efter aftale med ledelsen fx 8. eller 9. maj.

Uden for kirken den 4. maj
Man mødes uden for kirken med sin gårdsangergruppe. Der deles bloklys og sangblade ud, fortælles om befrielsen og lysene i vinduerne 4. maj 1945. Bloklysene er en gave, der bagefter kan sættes i vinduerne derhjemme. Børnene lærer sangene og leger de gamle lege – med corona-rettelser.
Der fortælles om Store bededag, en endnu ældre tradition end at sætte lys i vinduet: 

 • I middelalderen bredte de mange bededage sig ud over hele kirkeåret
 • Efter reformationen (1536) blev de i 1686 samlet til tre bededage
 • Store bededag er den eneste der blev tilbage efter helligdagsreformen i 1770
 • 250 år efter, her i 2020, har vi Store bededag endnu – og har mere brug for den end nogensinde.
 • Børnene får historien om, hvordan bededage alle dage er blev brugt til at ”nedbede Guds fred” for alle i kriser og i nød: for at bede om befrielse for landeplager, som fx besættelsen 1940-1945 var det eller som corona er det nu.

Gå eventuelt en tur i skoven - hvor det er tilladt - med børnene efter bøgegrene og tag dem med, når I går på besøg på lokale plejehjem og bosteder. Grenene minder om, at man i gamle dage gik på volden Store bededags aften og nød de forårsgrønne træer. De træer, som beboerne i år ikke kan komme ud til, pga. corona.

Uden for plejehjemmet 8. eller 9. maj
Gårdsangergruppen kommer til plejehjemmet i god tid.
Gårdsangergruppen synger fra plejehjemmets/bostedets udeområder neden for altaner og balkoner op til og sammen med beboerne efter anvisning fra stedets ledelse.
Vær opmærksom på, at mange af de ældre meget gerne synger med. 

Når sangene er sunget - eller imellem sangene - så leg på plænen eller i plejehjemsgården – på corona-måde. Beboere og personale sidder for sig på altaner og i forhaver: børn og frivillige leger efter de nye corona-regler de gamle lege og bliver måske rettet af beboerne, som kender legene bedre. Leg hjælper og heler: Hvad legede børn i gamle dage? Og kan vi lege de lege endnu?
Ind imellem legene kan genfortælles bibelhistorierne om de fortabte sønner og den barmhjertige samaritaner, der handler om, hvor glade vi bliver af at blive taget imod, af at give og af at blive set som dem vi er. 

Kontakt og yderligere information
Man er velkommen til at kontakte Rose Marie Tillisch for yderligere information og inspiration: tlf. 41423486/ rmt@km.dk