Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Specialuddannelse i sorg og sorggruppeledelse for præster

Uddannelsen er planlagt og udbydes i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter.

I 2022 udbyder Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter en ny specialuddannelse i sorg og sorggruppeledelse for præster. Uddannelsen vil med afsæt i de forskellige fagligheder, der bidrager til forståelsen af sorg, og den nyeste forskningsbaserede viden på området gennemtænke de teologiske perspektiver for derigennem at styrke det særlige folkekirkelige arbejde med sorg.

- Kirken har en lang tradition for at møde mennesker, der har mistet og samtaler om sorg er en vigtig del af præsters arbejde. Derfor er vi i Det Nationale Sorgcenter rigtig glade for, at vi får mulighed for at bidrage med vores viden og erfaringer inden for sorgområdet. På den måde kan vi være med til at styrke præsternes sorgforståelse, så de er endnu bedre rustede til at møde og hjælpe mennesker i sorg, siger direktør for Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt.

I takt med at der de seneste år er kommet større fokus sorg og sorgkultur, både inden for fag som psykologi, filosofi, sociologi og medicin, og i samfundet som helhed, hvor 'forlænget sorg' i 2022 træder i kraft som diagnose, er der behov for at overveje, hvordan teologien både spejler og bryder med de forskellige fagligheder og forståelser på sorgområdet. 

Om samarbejdet og tilbuddet udtaler uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Ulla Morre Bidstrup:
- Sjælesorg er en pastoral disciplin, og her betyder 'sorg' omsorg. Sjælesorg er omsorg for sjælen eller sjælelig omsorg for det enkelte menneske i alt det, som det kommer ud for. I mødet mellem Det Nationale Sorgcenters viden om bl.a. sorg, psykologi og diagnose og teologernes sjælesorg og brede eksistentielle tilgang håber vi at kunne bidrage til refleksion og yderligere kvalifikation af vores praksis omkring sørgende i det pastorale arbejde i folkekirken. 

Uddannelsens form og indhold
Uddannelsen vil afspejle sorgområdets interdisciplinære karakter og er bygget op om en række centrale temaer, som kan inddrages direkte i præstens daglige arbejde både i forbindelse med individuelle sjælesorgssamtaler og i sorggrupper. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og praktiske øvelser og blandt andet omfatte emner som

  • sorgen som eksistentiel grænseerfaring
  • teologiske perspektiver på sorg før og nu
  • psykologiske sorgteorier
  • sorgkultur
  • sorgen i relation til krop og sprog
  • ledelse af sorggrupper

Undervisere er bl.a. Allan Køster, ph.d. og seniorforsker ved Det Nationale Sorgcenter, Laila Bomose, sognepræst og ph.d.-studerende i systematisk teologi og Maria Baastrup Jørgensen, præst på Rigshospitalet, der også er den gennemgående kursusleder. 

Tid, sted og ansøgningsfrist 
Uddannelsen består af tre moduler, der alle afholdes som eksternatkursus hos Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Vartov, Farvergade 27F 2. sal, 1463 København K.

  1. modul: 2. - 6. maj 2022
  2. modul: 29. august – 2. september 2022
  3. modul: 7. - 11. november 2022

Ansøg om optagelse på uddannelsen senest 2. februar 2022 på www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2562