Nyheder
Nyheder

Syng påsken ind for gamle og ensomme 

Rose Marie Tillisch, vidensmedarbejder med fokus på demensområdet og det folkekirkelige ældrearbejde, har sammen med ansatte i Aarhus og Hvidovre kommuner taget initiativ til afholdelse af MGGP: Mini-Gudstjeneste-Gårdsanger-Påske

Idéen er, at man – naturligvis under henhold til de gældende corona-regler – i sangerhold fra hver kirke drager ud med påskesalmer og forårssange for at synge for ældre og ensomme i sognet ved – efter aftale med den lokale plejehjemsledelse eller ensomhedskoordinator – at komme ud på aftalte tidspunkter i påskedagene og synger for neden for plejehjemsbeboernes altaner og vinduer. Måske kan man også få et tip om, hvor i sognet, der er mennesker, der kunne have glæde af et syngende besøg. 
Af salmer kan det være: ’Påskeblomst, hvad vil du her’, ’Nu ringer alle klokker mod sky’, ’Hil dig, frelser og forsoner’ og ’Som forårssolen morgenrød’ og som en forårsvise ’Det er i dag et vejr, et solskinvejr’. 
De første plejehjem i Varde, Skanderborg, Hvidovre og Aarhus kommuner glæder sig allerede nu til at få besøg fra deres sognekirker, og flere er på vej i hele landet. Med en vandrende og syngende kirke synges påsken ind for den gruppe af mennesker, der for tiden ikke kan komme udenfor – det gælder særligt ældre, der bor på plejehjem og derfor heller ikke må modtage besøg af deres pårørende.

Hold det enkelt - og kom godt igang
Alt sammen holdes enkelt og synges a capella, uden instrumenter, udendørs og med behørig corona-afstand også sangerne indbyrdes. Man følger statsministerens regningslinjer og går fx ud to sangere sammen – og ellers op til fem ad gangen med behørig afstand. Jo flere sangergrupper, man er, jo flere steder når man ud i lokalområdet: Syng fra plejehjemmenes atriumgårde og p-pladser op til beboernes altaner og vinduer. Syng foran huse, hvor ensomme og demensramte og deres pårørende bor. Lån eventuelt dine børns soundbox til at give baggrundsmusik til sangen – tag den med på en trækvogn…

MGGP er alternativ åndelig omsorg for gruppen af ensomme og pleje- og hjemmeboende demensramte og for deres hårdtarbejdende personale. Mennesker, hvis liv er endnu mere præget af angst og uro, end det plejer at være. Så meget vigtigere er det, at påskens håb og opstandelsesbudskab foldes ud i sang.

Så det er om at komme i gang og komme udenfor! 
Her er en mulig fremgangsmåde:

  • Kontakt kommunens lokale plejehjemsledelser, demenskoordinatorer, aktivitets og oplevelsesmedarbejdere o.l.. og hør om ikke de vil blive glade for et udendørs MGGP-besøg i påsken af to frivillige sangere fra jeres sognekirke.
  • Aftal tidspunkt og udendørs mødesteder med ledelsen. Gør klart, at I overholder alle retningslinjer i forhold til corona.
  • Saml via mobil eller FB alle, der har lyst til at gå ud i løbet af påsken og synge for mennesker på plejehjem og bosteder.
  • Sammensæt et program med påskesalmer – gerne iblandet forårssange.
  • Send sangvalget til plejehjemsledelsen, så de kan trykke sangblade til de, der vil synge med
  • Øv jer over nettet eller på mødesteder udenfor. Hold afstand – også når I øver.

Husk: Det er ikke sangens kvalitet det handler om, men at I synger, og at I kommer. At man rundt omkring har noget at se frem til. 

Gør gerne to ting samtidigt: 

  1. Få en aftale på plads med plejehjemsforstander, hverdagslivsmedarbejder, koordinatorer o.l., som ved, hvor der bor hjemmeboende demensramte, som ønsker besøg
  2. Ring til dem du kender i menighedspleje, menighedsråd, præster, kirkesangere, organister, frivillige og din nabo med. Man kan gå flere hold ud fra hver kirke, hvis der er flere steder i sognet med behov for gårdsangerbesøg.


Information og inspiration
Denne måde at holde udendørs kirke for udsatte og sårbare grupper på i påsken bakkes op af biskop og demens-ambassadør Henrik Wigh-Poulsen, Aarhus stift og provst Jørgen Degn Bjerrum, Rødovre-Hvidovre provsti. 
Idéen er udviklet af Rose Marie Tillisch i samarbejde med ansatte i Aarhus og Hvidovre kommuner. Man er velkommen til at kontakte Rose Marie Tillisch for yderligere information og inspiration: tlf. 41423486/ rmt@km.dk