Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Temahæfte skal hjælpe i arbejdet med at styrke den frivillige indsats

Hvem er folkekirkens frivillige? Hvad motiverer dem? Og hvordan får sognet flere frivillige? Temahæfte giver viden og stiller spørgsmål, der kan sætte gang i samtalen fx i menighedsrådet. 

Kirkekaffe med yngre og ældre kvinde

- Mange sognekirker oplever, at de frivillige bliver ældre, og at det er svært at finde nye kræfter til at tage over. Vi har derfor undersøgt, om der er nogle grupper, vi indtil nu har overset, når vi i folkekirken forsøger at skaffe frivillige, og hvad vi kan gøre for at engagere dem. Det fortæller Birgitte Graakjær Hjort, områdeleder for viden og udvikling i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). 

Sammen med vidensmedarbejder Kirstine Bjerg Skræddergaard står hun bag temahæftet ’Frivillige i folkekirken: Er der nogen, vi overser?', der samler og formidler de vigtigste resultater af en række undersøgelser af frivillighed foretaget af FUV.

Læs mere, og hent temahæftet 'Frivillige i folkekirken' her.

 Hvem er folkekirkens frivillige?

Helt generelt ser billedet anderledes ud end i de andre dele af samfundet, der også er præget af frivillighed fx idrætsverdenen. I sognekirkerne er den typiske frivillige en kvindelig pensioneret folkeskolelærer, mens det i resten af det frivillige Danmark er en mand i 40’erne med en håndværkeruddannelse. Og så er der i forhold til folkekirken selv en overraskende forskel på, hvem der er frivillige i forhold til, hvem der faktisk bruger kirken mest. 

- Vi ved fra den seneste store undersøgelse af befolkningens forhold til folkekirken, at højtuddannede er mere i kontakt med folkekirken end de lavest uddannede, siger Birgitte Graakjær Hjort, men hvorfor er der så ikke flere med lange videregående uddannelser blandt de frivillige?

 Hvordan får vi flere frivillige?

Det ser altså ud til, at folkekirken kan gøre mere for at engagere især mænd, personer under 50 år og med både langt og kort uddannelse. Men hvordan gør man det? Det er ikke et spørgsmål med et enkelt svar, fortæller Kristine Bjerg Skræddergaard:

- Vi kommer ikke med et ’quick-fix’ til, hvordan folkekirken får flere frivillige, men vi håber, at temahæftet kan bidrage med viden og gode råd, og vi har formuleret en række spørgsmål til fælles drøftelse fx i menighedsrådet, der forhåbentlig kan hjælpe sognekirkerne i arbejdet med at styrke den frivillige indsats lokalt. Det gælder både i arbejdet med at få nye frivillige og at holde fast i dem, der allerede er, siger Kristine Bjerg Skræddergaard.

 Derfor bliver de frivillige ved 

For det er også vigtigt at blive klar over, hvad der motiverer de frivillige, der allerede gør et stort stykke arbejde i folkekirken, hvis man vil holde fast i dem, fortæller Birgitte Graakjær Hjort.

- Vi har gennemført en stor undersøgelse blandt de frivillige i sognekirkerne i fem provstier fra forskellige dele af landet, som vi har spurgt, hvordan de begyndte som frivillige, og hvad der kan få dem til at fortsætte – eller holde op. Vi spurgte særligt til, hvad de ønsker i forhold til ledelse og trivsel.

539 deltog i undersøgelsen, der dermed er er den første større landsdækkende, videnskabelige undersøgelse af folkekirkens frivillige. Og resultatet peger på at fællesskabet er vigtigt, men at det også er afgørende, at opgaverne matcher den enkelte, og det derfor er vigtigt at vide, hvad de frivillige hver især bliver motiveret af, hvis man vil holde fast i de frivillige, man allerede har.


Om udgivelsen

Temahæftet 'Frivillige i folkekirken: Er der nogen, vi overser?' er udarbejdet af Kristine Bjerg Skræddergaard og Birgitte Graakjær Hjort for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og publiceret i marts 2023. 

 

Temahæftet kan hentes i en digital udgave her: ’Frivillige i folkekirken: Er der nogen, vi overser?’ eller bestilles gratis i en  trykt udgave ved henvendelse til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter: fuv@km.dk


Workshops og temamøder
Hvis I gerne vil arbejde videre med, hvordan I styrker den frivillige indsats, tilbyder Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter workshops og visionsdage fx i distriktsforeninger og temamøder i provstiet. 
For yderligere information kontakt Birgitte Graakjær Hjort: bghj@km.dk.