1. søndag efter påske
Kollekter 1. s. e. påske

Kollekter

Som indgangskollekt er valgt Holger Lissners kollekt fra Kollekter og bønner, Eksistensen 2009/2019). Den er meget direkte i sit sprog og meget tekstnær i forhold til dagens evangelium. Den understreger den tråd, vi følger i søndagene mellem påske og pinse, der handler om tilgivelse som det at blive kaldt tilbage til den vej, vi er sat på. Som udgangskollekt vælger vi tillige Holger Lissners fra samme samling, fordi bønnen understreger Guds trofasthed trods vores svigt, som er tilgivelsens kerne.