1. søndag efter påske
Musikvalg 1. s. e. påske

Musikvalg

Forslag til præ- og postludium samt vokalmusik for enstemmigt, ligestemmigt og blandet kor

Instrumentalt
Præludium
J. S. Bach: “Christ ist erstanden” (Krist stod op af døde) BWV 627, Orgelbüchlein bind V, Edition Peters

Postludium
Jesper Madsen: “Påskeblomst! hvad vil du her”, 21 orgelkoraler, Edition Egtved 1993

Vokalt
Enstemmigt kor / kirkesanger (uden akkompagnement)
“Pris, min tunge, laurbærkransen”, Det danske Antifonale bind 1 (s. 256) Engstrøm & Sødring

Lige stemmer
Merete Kuhlmann: Halleluja, Kristus er opstanden, Edition Egtved

Blandet kor
John Bell: “I owe my Lord a morning song”, Iona Abbey Music Book, Wild Goose Publications

Forslaget til præludium peger tilbage på påskedag og er samtidig et foreløbigt farvel til festlig og bombastisk orgelmusik, da vi som forklaret under det tværfaglige notat har anlagt et perspektiv på tiden mellem påske og pinse, som fordrer orgelmusik med en mild tone. Bachs tre-satsede orgelkoral over "Krist stod op af døde" kan eventuelt deles op, så man spiller to af versene som enten præ- eller postludium.

Postludiet har også flere dele: en introduktion og to vers – alt sammen i en stil, der ligner komponisten Carl Nielsens. Her kan man vælge kun at spille det ene vers eller introduktionen og et af versene.

Som motet for enstemmigt kor uden akkompagnement foreslås en gammel, gregoriansk hymne med dansk tekst af Johannes Jørgensen. Den besynger påskens offer, og man kan ved udvalg af passende vers betone det perspektiv, der udfoldes i prædikenen.

Motetten for lige stemmer er som orgelmusikforslagene en efterklang af påsken. Satsen er i samklang med evangeliet, da teksten til fjerde del nævner Guds trofasthed – en parallel til Jesu tilgivelse af Peter.

Forslaget til musik for blandet kor er en smuk, enkel og folkeligt klingende sang fra kirkefællesskabet i Iona. Her synges om både morgen, påske og enheden med Gud. Temaet om, at Gud indimellem fører os ad veje, vi ikke selv har valgt, er berørt i første vers af sangen.