Fortsæt til hovedindholdet
1. søndag efter trinitatis
Musikvalg 1. s. e. trinitatis

Musikvalg

Forslag til præ- og postludier og diverse korsatser 

Præludium
1. César Franck: ”Prélude” fra ”Prélude, fugue et variation”, OEuvres complétes pour orgue Volume I, Editions Durand &Cie
Det er let og melodiøst, men dog med en vis tyngde – et stænk af alvor.

2. Dietrich Buxtehude: ”Op alle som på jorden bor” (Lobt Gott, ihr Christen allzugleich), Sämtliche Orgelwerke Band IV, Wilhelm Hansen. Især på grund af salmens vers 2 og 3 (DDS 30)

3. Christian Præstholm: ”Min sjæl, hvi vil du dig græmme dig” (v. 5-7), Motetter for kor og orgel, eget forlag. Denne salme findes ikke i den nuværende salmebog (i 1953-udgaven er det nr. 38). Vers 5-7 lyder:

Min Gud, du er endnu så rig,
så mægtig og miskundelig,
Som du det altid var;
bevar min sjæl og gør den rig,
så har jeg nok evindelig!

Alt hvormed verden her er fuld,
det være perler, sølv og guld
hvad heller ærens krans,
en liden stund det varer ved
og hjælper ej til salighed.

Men, tak, o Krist, i allen stund
for din velgerning mangelund
imod os ved din død!
Giv du min tro bestandighed
min arme sjæl til salighed!

Hans Thomissøn 1569, Fr. Hammerich 1850.

Postludium
1. S. Scheidt: ”Variationer over ’Warum betrübst du dich’” (Min sjæl, hvi vil du græmme dig), Tabulatura Nova, Teil 1, Breitkopf & Härtel

Vælg en eller flere af de livlige satser til postludiet, således at menigheden kan gå opløftede ud i livet med oprejst pande. Fremhæv eventuelt den bagvedliggende tekst overfor menigheden på papir eller powerpoint.

2. Per Günther: ”O kristelighed”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser, Mixtur
Dagens tekster peger på, at vi skal være lig Kristus, så derfor peges på "O kristelighed" som postludium: ”Kristelighed er at leve livet i samtidighed med den evighed, der forkyndes og skænkes i ordet og sakramenterne” (Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. II, s. 329, Det Kgl. Vajsenhus Forlag, 2008 ).

Korsatser
S + orgelakkompagnement
Nikolaus Herman (1554): ”Op, alle, som på jorden bor” (v. 2-3), FUK KN82/2-B2, Edition Egtved

SA
Tysk Folkevise (ca. 1640): ”Jeg ved et evigt Himmerig”, Jubilemus 3, Edition Egtved

SSA
Aksel Andersen: ”Skulle jeg dog være bange” (Hjerte, løft din glædes vinger: vers 2-3), Jubilemus 1, Edition Egtved

SAB
Arr. Naji Hakim: ”O kommer hid dog til Guds søn/Alt hvad som fuglevinger fik” eller ”Gak ud min sjæl” (med nedenstående tekst), Glæde og lys, Mixtur:

Bøj selv mit hjerte, du min Gud,
at Fristeren jeg viser ud,
når vredens tanker stige!
Påmind mig om din kærlighed,
påmind mig, Kristus, om din fred,
at jeg må se Guds rige.

SATB
Niels W. Gade: ”Som markens blomst henvisner fage”, 37 danske motetter for blandet kor, Edition Egtved
Når alt kommer til alt, spiller penge ingen rolle. Der er her fokus på forgængeligheden og det evige liv med sidste to linjer af første vers: ”Kun hvad der kom fra oven ned, kan blomstre i al evighed”

Jakob Lorentzen: ”Nøgen kom han ud af moders liv”, Korvers til kirkeåret bind 2, Wilhelm Hansen.
Såfremt der i gudstjenesten sættes fokus på, at vi tomhændet går ind og ud af livet, så er denne sats oplagt.

Bliver man provokeret af sætningen ”penge er roden til alt ondt”, så kan C. J. Boyes tekst fra 1953-salmebogens nr. 606, vers 3 være et bud på en korsats til søndagen.

Nedenstående vers af Kingo fra 1953-salmebogen nr. 313, vers 6 er en bøn, om at vor ejendom må bruges, som Gud vil, der kan synges af koret på Chr. Vestergaard-Pedersens melodi til "Gør dig nu rede, kristenhed”. En salmemelodi, der hører til helligtrekongerstiden, der ligesom trinitatistiden også er kirkeårets væksttid med den liturgiske grønne farve.

O Jesus, du som manddom tog,
hjælp os at se og kende,
at du os skrev i livets bog!
Gid vi og vel anvende
vort guld og gods, vor fattigdom
til alt, hvad bedst du synes om,
indtil vor sidste ende

Det kan overvejes, om Sl 8 kan supplere evangeliets mere eller mindre usagte ord om, at vi skal huske at sige tak for livets overflod – alt det, der er givet af Gud. Hvis det hele forsvinder hen i ingenting, så husker Gud dog på mennesket.