Fortsæt til hovedindholdet
11. søndag efter trinitatis
Tværfagligt notat 11. s. e. trinitatis

Tværfagligt notat

Jesper Topp og Heidi Kasper Hansen

Vores drøftelser har på grund af coronaen fundet sted over Teams, og inden det første møde havde vi nået at forberede os lidt i ’enrum’ og sende en skriftlige forberedelse til hinanden. Jesper har med udgangspunkt i læsning af søndagens tekster fortrinsvist fokuseret på musikken og salmer, men også fundet mange tekstlige motiver. Heidi har – ligeledes med udgangspunkt i læsningen – fokuseret på de homiletiske muligheder og salmer. 

Da vi åbnede den mundtlige drøftelse, tog vi fat i den begrebslige skelnen mellem gudstjenestens overordnede tema og de enkeltmotiver, der dukker op undervejs i teksterne. I denne søndags tilfælde er det motiver som: livets modsætninger (liv og død, frygt og glæde), den gamle pagt versus den nye pagt, olie/væske/strøm/kilde. Gudstjenestens overordnede tema ser vi i Moses’ programmatiske ord til israelitterne: "Så vælg da livet".