Fortsæt til hovedindholdet
14. søndag efter trinitatis
Kollekt 14. s. e. trinitatis

Kollekt

Elof Westergaards kollekt i Gudstjenestens bønner I (Aros, 2012) er vanskelig tilgængelig for den ikke-kirkevante del af menigheden med de indledende billeder af "dammen eller den hårde kant, bølgen eller englens piskende vinge".

I Kirsten Jørgensens kollekt sammesteds sættes engle og mirakler op imod evangeliet, og den tanke kan vi ikke følge.

Missale-kollekten virker ikke klar, med hensyn til hvad "sygdomme og synder" er. Man får en fornemmelse af, at der peges fingre eller tales udenforstående om disse.

I Holger Lissners kollekt i Kollekter og bønner (Eksistensen 2009/2019) findes virkelig klar og tydelig tale om, hvad det vil sige at blive hjulpet ind i det forjættede land. Kollekten taler også om renselse, hvilket i første omgang knytter an til det for den lamme helbredende bad i Betesda dam, men dernæst til dåben. Det er smukt at sidestille de to bade og også deres virkning: at blive givet (tilbage til) livet med hinanden.
Så valget falder på Holger Lissners smukke kollekt til denne søndag. Ønsker man, at indledningskollekten skal bære et stærkere høst-præg, kan man vælge hans høstkollekt, også i Kollekter og bønner (Eksistensen 2009/2019).