Fortsæt til hovedindholdet
15. søndag efter trinitatis
Kollekt 15. s. e. trinitatis

Kollekt

Både Elof Westergaard og Kirsten Jørgensen taler i Gudstjenestens bønner 1 (Aros, 2012) om uro, rastløshed og tankemylder over for den velsignede ro og forankring i Guds ord. Sproget er smukt i begge tilfælde, om end en smule tandløst. 
Det samme gælder Holger Lissners kollekt i Kollekter og bønner (Eksistensen 2009/2019). Der må godt ’skydes’ lidt mere på fejludviklingen af det menneskelige liv. 
Missale-kollekten er god, da den taler ret præcist om faldgruberne: gerrighed, selvoptagethed – og tilbøjeligheden til at gøre penge til en afgud; hvad går al Marthas aktivitet ud på?. 
Vi finder dog, at Anna Sophie Seidelins kollekt i Tillæg til Alterbogen (Det Kgl. Vajsenshus’ Forlag) rammer både det moderne sprog og en klar visualisering af synden: unyttige bekymringer, hovedløs travlhed. Interessant pga. den måske overraskende pointe: at livet uden Gud er ufornuftigt – hovedløst, og valget falder altså på denne kollekt.