16. søndag efter trinitatis
Kollekt 16. s. e. trinitatis

Kollekt

Elof Westergaards kollekt i Gudstjenestens Bønner I (Aros 2012).

Kollekten låner ord fra dagens tekster og introducerer dermed dagens tema: opstandelse. Der bedes om, at også det døde i os vil blive opvækket. Kollekten peger dermed ind i det, der i gudstjenesten vil blive udfoldet nærmere.

Vi valgte kollekt efter at have valgt salmerne og havde fastlagt den linje, vi ville have i gudstjenesten. Man kunne også gøre det omvendt, sådan at den valgte kollekt er med til at forme gudstjeneste, salmevalg og prædiken.