16. søndag efter trinitatis
Salmevalg 16. s. e. trinitatis

Salmevalg

DDS 736 Den mørke nat forgangen er

DDS 52 Du, Herre Krist

KSB 984 Hør mig, himmelens smed/ KSB 967 Herre, vi tror

DDS 171 Lazarus lå i sin grav

KSB 969 Jeg ved en sang der aldrig ender

DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet

DDS 375 Alt står i Guds faderhånd

Ud over at lægge fra land med en morgensalme, introducerer vi med ”Den mørke nat forgangen er” dagens tema: opstandelse. Som i den efterfølgende læsning bruges billedet lys-mørke, og der bedes til, at Gud vil vise os nåde og udfri os af mørkets bånd – som det skete for Lazarus.

Som anden salme kunne ”Du, Herre Krist” forstås som Martha og Marias sang og bøn til Jesus. Den rummer inderlighed og tillid til, at når sorgen går på, så er Gud der.

Efter to gamle kendinge skal vi have en ny salme! ”Hør mig, himmelens smed” eller ”Herre, vi tror”. Den første er en bøn til Gud om at læge vores smerte og klinke vores sorg som den ”himmelens smed”, han er. Med omtale af sorgen peges hen til evangeliet om Martha og Maria, der sørger over deres brors død. Alternativt kunne man vælge den anden, der er skrevet over den nikænske trosbekendelse, som man evt. kunne vælge at bruge denne dag. Omkvædet i salmen rummer opstandelsestemaet, og salmen formulerer en forvisning om, at Kristus vil skabe liv selv i døden for os.

Efter prædikenen endnu en ny salme, ”Lazarus lå i sin grav”, som med afsæt i Lazarus’ historie relaterer det til os og giver eksempler på, hvordan døden kan være til stede i vore liv på forskellige måder. Der er mange livsødelæggende kræfter for os, herunder selvmedlidenhed og mørket i os selv. Men er vi åbne over for Ordet, taler det til os, så det sprænger mørket i os.

Skal der synges under nadveren, foreslår vi ”Jeg ved en sang der aldrig ender”; dels fordi det er opstandelsestroen, der synger, dels fordi vi vil foreslå salmen sunget næste søndag af menigheden, der dermed får den introduceret i forvejen.

Efter nadveren handler det i ”Jesus Krist, du gav mig livet” om opstandelsestro og nadverbrød til tro og håb.

Sidste salme, ”Alt står i Guds faderhånd”, runder dagens gudstjeneste og tema af med en tillid til, at både liv og død er i Guds hånd, så vi kan være trygge og glade.