19. søndag efter trinitatis
Kollekt 19. s. e. trinitatis

Kollekt

Elof Westergaards kollekt i Gudstjenestens Bønner I (Aros 2012).

Kollekten binder an ved dagens læsninger: Der er engle som i både lektie og evangelium, og der tales om at blive kaldt ved navn – som disciplene netop blev (i evangeliet). Derudover refereres til dåben, hvor korstegnelsen kan forstås som en ”stige mellem himmel og jord”, og hvor den døbte også kaldes ved navn. Så ud over at hente elementer fra dagens tekster, sætter kollekten dem ind i en gudstjenestemæssig eller sakramental sammenhæng og peger således ind i gudstjenesten og det, der skal ske. Vi er gang! Er der dåb denne dag, vil kollekten kun være endnu mere oplagt.