2. påskedag
Musikvalg 2. påskedag

Musikvalg

Forslag til satser for børne- og voksenkor samt præ- og postludium. 

Præludium
J. S. Bach: ”Christ ist erstanden”, Orgelwerke band V, Edition Peters.
Som også indgangssalmen lægger op til, begynder vi denne gudstjeneste i det festlige hjørne. Bachs orgelkoral over "Krist stod op af døde" lægger sig i slipstrømmen af gårsdagens påskegudstjeneste og fører fint hen til "Tag det sorte kors fra graven". I Orgelbüchlein finder man alle tre vers af salmen, men det er ikke nødvendigt at spille dem alle. Første vers står fx helt fint i sin egen ret.

Børnekor
Bjarne List Nissen. Arr.: Pia Boysen: ”Sommerfuglen”, Børnekor med poesi og bevægelse bind 3, Forlaget Dansk Sang.
I børnekorforslagene har man i flere af de foregående søn- og helligdage kunnet følge forårets udvikling parallelt med kirkeårets gang frem imod påske. Midfaste søndag finder man "Her vil ties", palmesøndag "Forårssol", påskedag "Anemone". 2. påskedag håber vi, at foråret er nået så langt, at vi kan synge om sommerfugle og tulipaner. I hvert fald er glæden ikke til at tage fejl af i denne sats.

Voksenkor
J. S. Bach: ”Op, min sjæl, en morgen klar”, Kor-koraler ved Harald Vilstrup, Wilhelm Hansen.
Hvor påskedags foreslåede Bach-koral, i tråd med salmevalget, beskæftigede sig med selve opstandelsen, bevæger vi os her et skridt tilbage og ser på påskens betydning for mennesker. Et helt klassisk valg denne dag.

Carina Wøhlk og Hans Ole Thers: ”Kvinde, hvorfor græder du?”, Salmeskat, Wilhelm Hansen.
Som alternativ til den meget traditionelle Bach-koral foreslår vi her en moderne, næsten scenisk fremstilling af Marias møde med den opstandne Jesus. Den monotone rytme opvejes af hyppige skift i besætningen – og af fremførelsen, som efter komponistens anvisninger bør være ”let, med et glimt i øjet”.

Postludium
R. Vaughan Williams: “Rhosymedre”, Three Preludes founded on Welsh Hymn Tunes, Stainer & Bell)
Denne eftertænksomt jublende gudstjeneste rundes af med et ditto stykke orgelmusik, der lægger sig elegant midt imellem jublen og eftertænksomheden. Dette understreges da også af, at stykket har været brugt både ved begravelse og bryllupper i det britiske kongehus.
"Rhosymedre" varer i sin helhed mellem fire og fem minutter. I mange kirker er dette måske i overkanten til et postludium, særligt hvis folk bliver siddende. I så fald kan stykket uden problemer deles op, så man eksempelvis spiller første del som præludium og anden del som postludium.