Fortsæt til hovedindholdet
2. søndag efter helligtrekonger
Musikvalg 2. s. e. h3k

Musikvalg

Forslag til satser for børnekor og blandet kor samt præ- og postludium 

Børnekor
Anders Gerdmar / Johs.6,35 (kanon): ”Jeg er livets brød”, Teensangbogen (3. udgave), Unitas forlag.
Jf. vers 2: "Jeg er levende vand, den, som tror på mig, skal ikke tørste".

Hubert Parry arr. Annie Munch: "Hvor stor er al din herlighed", 5 høst- og takkesange, Sela eller FUKs læreplaner. Niveau 2 - Antologi for lige stemmer, Dansk Sang
Jf. vers 3: ”I Kristus bliver målet fuldt, der stilles sjælens tørst og sult”.

Gunnar Petersen (arr.): ”Helligånden trindt på jord”, Jubilemus 2, Edition Egtved

V. Novello / H.E. Button (dansk: Johs. Johansen): ”Ligesom hjorten skriger efter kildens væld”, Engelsk kormusik 2 (Musik i kirken), Edition Egtved.

Hans Holm: Send dit lys, FUK129, Folkekirkens Ungdomskors Forlag.
Jf. vers 4: Kristus som den sande kilde.

Blandet kor
Stefán Arason: "Kender du den livsens kilde". Korsatsen kan hentes her.

Otto Mortensen: ”Om alle mine lemmer”, Laudamus 4, Edition Egtved

Axel Madsen: ”Som hjorten skriger efter rindende vand” (SATB), 21 Motetter, Edition Egtved

Præludium
Bo Grønbech: ”Alle mine kilder”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser (bind 1), Mixtur

J. G. Walther: ”Aleneste Gud i Himmerig”, 125 Orgelkoraler til kirkeåret, Wilhelm Hansen

Joh. Ludwig Krebs: ”Hvad kan os komme til for nød”, 125 Orgelkoraler til kirkeåret, Wilhelm Hansen

Leon Boelmann: “Prière à Notre-Dame”, Suite Gothique, Opus 25, Unites Music Publishers.
Illuderer en morgenstemning og er roligt bølgende, hvilket kan referere til det levende vand.

J.S. Bach: ”Lobt Gott Ihr Christen, allzugleich” (Op, alle som på Jorden bor), Orgelbüchlein bind V, Edition Peters. 
Den strømmende sats leder tanken hen på det levende vand, og teksten handler om Gud, der skænker os nåde trods vores synd, giver os håb og mod til at kaste frygten af os (”i havets dybder ned”).

Postludium
Nicolas Jacques Lemmens: ”Fanfare”, Festmusik for orgel I, Trumph (forkortet version)

J.S. Bach:” Præludium C-dur”, Orgelwerke bind VIII, Edition Peters.
Med stykkets ottendedelsnedgange fornemmer man strømmen.

Chr. Cappelen, “Allegro Moderato” Op. 28 nr. 4, Tolv Postludier for Orgel til bruk ved Gudstjenesten, Norsk Musikforlag A/S.
Et mere roligt stykke, men dog stadig strømmende.