2. søndag efter påske
Kollekter 2. s. e. påske

Kollekter

Som indgangskollekt vælger vi Elof Westergaards kollekt fra Gudstjenestens bønner 1 (Aros Forlag 2012), fordi den er tekstnær i forhold til både den gammeltestamentlige læsning og dagens evangelium ved at introducere hyrdetemaet.

Udgangskollekten er også af Elof Westergaard og fra samme samling. Den er valgt, fordi den understreger opstandelseshåbet i tiden efter påske og dermed fastholder dette håb som det centrale.