2. søndag efter påske
Musikvalg 2. s. e. påske

Musikvalg

Forslag til præ- og postludium samt vokalmusik for lige stemmer og blandet kor

Instrumentalt
Præludium
Laurids Lauridsen: “Kirken den er et gammelt hus”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser nr. 160, Mixtur

Postludium
Einar Trærup Sark: “Kirken den er et gammelt hus”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser nr. 161, Mixtur
Christian Præstholm “Til himlene rækker” Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser nr. 277, Mixtur

Vokalt
Lige stemmer og klaver/orgel
Carl-Bertil Agnestig: “Herren er min hyrde”, Cantorinus 2, Edition Egtved

Blandet kor
Rued Langgaard: “Herren er min hyrde”, 11 motetter for blandet kor a capella, Edition Egtved

Man kan som orgelmusik vælge to orgelkoraler over melodien til den centrale salme efter prædiken, "Hyrden er én og så hans hjord". Lauridsens orgelkoral er ikke så tung og alvorsfuld som mange andre bearbejdelser af denne melodi, men vugger blidt afsted i 9/8-meterets dobbelte valsetakt. Trærup Sarks koral er kortfattet og minimalistisk – et stille, men bestemt punktum for gudstjenesten. Som postludium kan man også vælge Præstholms Dubois-inspirerede bearbejdelse af sidste salme – strunk og humoristisk udgangsmusik.

For ligestemmigt kor er forslaget en enkel, 1-2-stemmig fabulering over Sl 23 af børnekirkemusikkens mester, Agnestig, mens et blandet kor får lidt mere udfordring i Langgaards paradisiske udgave af samme gammeltestamentlige salme.