Fortsæt til hovedindholdet
2. søndag efter trinitatis
Kollekt 2. s. e. trinitatis

Kollekt

Vi foreslår Anne Sophie Seidelins kollekt til dagen fra Tillæg til alterbogen (Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 1993). Den er tydelig med hensyn til dagens grundtema om discipelskabet og efterfølgelsens strenge krav, men også om det for os umulige i at opfylde dem. I stedet peger den både på Kristus selv som den, der gør det, vi ikke kan, og på Helligånden, dåben og nadveren, kort sagt gudstjenesten som stedet, hvor han tager os med alligevel.