2. søndag i advent
Tværfagligt notat 2. s. advent

Tværfagligt notat

Sven Verner Olsen og Jytte Seidelin Christensen

De enkelte søndage i advent har i høj grad hver sin tone.  1. søndag i advent er kirkens nytårsfest, 2. søndag i advent handler om de sidste tider, og tonen til hver enkelt adventssøndag må man naturligvis tilstræbe går igen i salme- og musikvalg.  Rundt omkring i salmebogen findes en del salmer, der er skrevet specifikt til én tekst, og som på den ene side passer perfekt til helligdagens prædiketekst, men som på den anden side kun er ideel at synge én gang hvert andet år. Derfor har vi også forsøgt at få nogle af disse salmer med netop denne søndag efter anden tekstrække, hvor de hører til.

Salmer kan lægge op eller være et godt modspil til teksten. Nogle gange skal de dog alene vælges, fordi de er gode. For os var salmevalget meget oplagt til denne søndag med et spænd fra de kendteste over mindre kendte til en ny salme. Med den smukke Esajas-tekst og evangeliets stærke Matthæus-tekst fandt vi hurtigt de salmer, vi gerne ville have med. Denne søndag rummer både adventstidens forventning og formaningerne i domsteksten, der dog samtidig viser frem til forløsning. Det afspejles i det blandede salmevalg med både kendte adventssalmer og salmer om Kristi komme.

Vores udgangspunkt er, at der hver adventssøndag skal synges nogle af de kendteste og mest elskede adventssalmer. I mange små sogne er der ofte kun gudstjenester to adventssøndage i hver kirke, og det er de færreste kirkegængere, der kommer alle fire søndage, også i de store kirker. Samtidig skrives der mange gode nye salmer, som efter vores mening er vigtige at introducere til menigheden. Det blev derfor en balancegang for os mellem kendte, nye og tekstnære salmer.