20. søndag efter trinitatis
Musikvalg 20. s. e. trinitatis

Musikvalg

Forslag til præludium, motet og postludium

Præludium
L.N. Clérambault: ”Récit de Nazard” (Suite du deuxieme ton), Livre d’Orgue, Schott

Motet
K. L. Aastrup (arr. Merete Kuhlmann): ”Guds rige er i Jesu ord”, Korbog 2, Mixtur

Postludium
L.N. Clérambault: ”Basse de cromorne” eller ”Caprice sur les grands jeux” (Suite du deuxieme ton), Livre d’Orgue, Schott.

Eftersom præludiet efter min mening skal være lidt stille og eftertænksomt, foreslår jeg: L.N. Clérambault: ”Récit de Nazard” (Suite du deuxieme ton). Musikken har karakter af spørgsmål og svar, som kunne pege på evangeliet, hvor to sønner bliver spurgt om at arbejde – og de giver to forskellige svar og handlinger.

Motetten er K. L. Aastrup (arr. Merete Kuhlmann): ”Guds rige er i Jesu ord”. En smuk tekst og en musik, der holder sig til at fortælle om Guds rige, og hvad troen er: ”Ja, det, som øjet aldrig så, må troen trodsigt pege på!”. En fredfyldt musik til styrkelse og lindring efter en lidt svær evangelietekst.

Som postludium foreslår jeg satser, der korresponderer med præludiet: L.N. Clérambault: ”Basse de cromorne” eller den lidt længere og mere festlige ”Caprice sur les grands jeux”. For begges tilfælde er det en opløftende og glad musik, som menigheden kan tage med sig hjem.