6. søndag efter påske
Salmevalg 6. s. e. påske

Salmevalg

DDS 281 Nu nærmer sig vor pinsefest

DDS 288 Drag ind ad disse porte

DDS 512 Hvo vil mig anklage

100S 832 Du forsvandt ind i skyen         

DDS 652 Vor Herre! til dig må jeg ty - vers 7 (Vor Herre! ja, nu er du nær)

DDS 334 Guds kirkes grund alene

"Nu nærmer sig vor pinsefest" er skrevet til præcis denne dag i kirkeåret. På grund af de associationer, den bringer med, finder vi pinsemelodien til "Kom, sandheds Ånd" mere passende end "Vor Herres Jesu mindefest". 

"Drag ind ad disse porte" lægger også op til pinse og knytter fint an til den gammeltestamentlige læsning med sine dramatiske billeder og betoningen af Helligåndens gerning som det at knytte Gud og den troende sammen uden mellemmand.

"Hvo vil mig anklage" er skrevet over dagens epistellæsning og er derfor et oplagt valg til dagen. 

"Du forsvandt ind i skyen" er i sin grund en Kristi himmelfartssalme, men den peger også frem mod pinsen og betoner Guds fortsatte nærvær på trods af himmelfarten.

"Vor Herre! ja, nu er du nær" er fast nadververs til tiden mellem påske og pinse – se 1. søndag efter påske. 

"Guds kirkes grund alene" fastholder, at det, der samler kirken og skaber enheden, er troen på Kristus. Desuden har melodien en trøstende og lindrende tone, som passer godt som modvægt til tomheden og mismodet efter himmelfarten.