Fortsæt til hovedindholdet
7. søndag efter trinitatis
Homiletiske overvejelser 7. s. e. trinitatis

Homiletiske overvejelser

Livets dobbelthed
Søndagens tekster giver anledning til at reflektere og undre sig over livets dobbelthed, modsigelserne, modsætningerne, livet på godt og på ondt. Prædikeren konstaterer, at alt kan ske. Det bedste og det værste. Ren skæbne. Paulus prædiker forskellen mellem ’livets ånds lov’ og ’kødets og syndens lov’. Som noget der er op til vores valg. Og evangeliet forkynder, at Gud er med i det hele: ikke en spurv falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Disciplene – vi – skal ikke forvente, at det går os anderledes end Jesus. Den verden, han trådte ind i, er stadig den samme. Men det, der ikke er det samme er, at Gud i Kristus har ophævet modsætningerne som modsætninger mellem Gud og verden, mellem skæbne og valg. Gud sendte sin søn ind i verden for at være lydig mod livets ånds lov. Som han var i verden, skal vi være: leve her med troen som fortegn. Livet er mere end skæbne og vores egne valg. Det er i Guds hånd – i al sin gådefulde modsætningsfuldhed. Vi er mere værd end mange spurve.

Mod til at tale
Evangeliets opfordring til at turde råbe fra tagene og tale i lyset er ikke kun rettet mod apostlene og kirkens præster. Vi er alle udsendt til at være i verden og turde tale sandt om livet og om det at være menneske. Forfattere skriver for tiden autofiktion som aldrig før. Ofte som et opgør mod alt det, der holdes skjult i vores liv med hinanden, i familien. Mod til at tale kræver ikke, at man har ordet i sin magt, men at ordet har grebet én på en måde, så man ikke er bange for at sige til og sige fra. Og ikke kun sige til og fra med ord, men med sin væren i verden, i sine handlinger, stå ved det, man tror på, følge sin samvittighed, i sidste instans kompromisløst. Det er den slags mennesker, som vi viser hen til, når vi taler om historiske afgørende øjeblikke. Folk, der har turdet stå op mod en større magt. Tør vi rette denne frygtløse tale mod Gud og tale ligefremt og holde Gud fast på sit ord? Skælde ud på Gud? Eller vil vi beskytte os selv ved at beskytte Gud og ikke lade os anfægte af alt det forfærdelige, der sker, uden at vi kan gøre hverken fra eller til (med inspiration fra Preben Kok: Skæld ud på Gud, Informations Forlag, 2008).