Fortsæt til hovedindholdet
7. søndag efter trinitatis
Kollekt 7. s. e. trinitatis

Kollekt

Holger Lissners bøn i Kollekter og bønner (Eksistensen, 2009/2019) rammer kirkegængeren i den lyse sommerglæde i bevidstheden om, hvor lidt, der skal til, for at denne glæde kan forandres. ”Lad os vide, at vi er i Guds hånd / hvad der end sker / så vi vover at leve i tro / tale sandhed / og tåle i kærlighed / som du gjorde det”. 
Dermed har Lissner aktualiseret evangeliet, så Jesu tale til disciplene ikke kun omhandler apostelskaren og embedsapparatet, men mennesket, der forsøger at leve med troen som fortegn i en verden, hvor alting kan ske.