Fortsæt til hovedindholdet
9. søndag efter trinitatis
Kollekt 9. s. e. trinitatis

Kollekt

Kirsten Jørgensens bøn i Gudstjenestens bønner I (Aros, 2012) åbner gudstjenesten med en konstatering af, at ”du er her allerede / og du fylder vores liv med skatte”. Dernæst udfoldes menneskets utålmodighed i ventetiden til ”du vil komme igen”. I bønnen formuleres genkomsttanken i et klart billede, der henviser til den lignelse, vi senere skal høre: ”Mind os i dag om / at vi ikke er menneskers herrer men alles tjenere / ligesom du var her som tjener / og vil komme igen som Menneskesønnen / og sørge for os”.