Fortsæt til hovedindholdet
Fastelavns søndag
Musikvalg fastelavn

Musikvalg

Forslag til satser for kirkesanger, ligestemmigt og blandet kor samt præ- og postludium 

Gennem fastetiden bevæger vi os mellem mørke og lys. Væksten, også menneskets og troens, begynder i mørket og strækker sig mod Gudsrigets lys. Både kærligheden og tilliden til at det går an at søge tilflugt hos Gud tåler mørket.

Præludium
J. Jørkov: ”Kærlighed er lysets kilde”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser bind 2, Mixtur, 2015.
J. Madsen: ”Kærlighed er lysets kilde”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser bind 2, Mixtur, 2015.
Begge lægger sig op ad en af dagens salmer og bærer os med billedet af Kristus som den åbenbarede kærlighed ind i gudstjenesten.

Aksel Andersen: ”Preludio passioni” (citater af Laubs melodi til ’Hil dig, Frelser og Forsoner), Musica per organo I, Musikhøjskolens forlag / Edition Egtved MF 317.
Bo Grønbech: ”Hil dig, Frelser og Forsoner” (Laubs melodi), Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser bind 1, Mixtur, 2015.
Begge lægger sig op ad en af dagens salmer og slår tonen an til, at vi nu for alvor er på vej ind i fastetiden.

Introitus
Kirkesanger
”Fader vor, din vilje ske” (Sl 31,2-6 / Iben Krogsdal, Erik Sommer), Fra dybet – nye salmer over gamle salmer, Forlaget Syng Nyt.
Fri gendigtning af dagens gammeltestamentlige læsning.

”Gud, vær mig en tilflugtsklippe” (antifon, salme og doxologi), Introitus til kirkeårets søn- og helligdage, Vejløs Bogtrykkeri.
Efter dagens latinske betegnelse, ’Esto mihi’: Gud, vær min tilflugts klippe.

Motet
Kirkesanger
”Guds nåde er en vintergæk”, 100S 826, 100 salmer, Eksistensen, 2016.
Grotrians salme nævner fastetiden, kredser om håbsbilleder og understreger i sit billedsprog det spændings- og kontrastfyldte rum.
”Du evighedens gåde”, KSB 980, Kirkesangbogen, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2017.
Knytter an til dagens epistel, 1 Kor 13,12-13.

Lige stemmer
”Gud efter dig jeg længes”, DDS 498 arr. J. Ramsing for I, II og orgel/klaver, Cantorinus 4, Kirkemusikerforlaget / FUK 113.
Vi længes, på trods af synd, men der er håb – og teksten bevæger sig i overført betydning fra mørke til lys

Blandet kor
”Herre, jeg har dig hjertelig kær”, melodi og arr. Bjørn Hjelmborg for SATB, 37 Danske motetter, Edition Egtved / MK-B 001.
Knytter an til både evangelieteksten og dagens gammeltestamentlige læsning (Sl 31,2-6): ”vær min tilflugts klippe, den borg, hvor jeg finder redning […] for du er min klippe og min borg”.

Postludium
J.S. Bach: ”Præludium og fuga e-mol”, 8 kleine Präludien und Fugen, Bärenreiter.
Peter Heise: ”Gud efter dig jeg længes”, 44 Danske Orgelkoraler, Edition Egtved / Musik i kirken MK-C003.
En koral over en tekst, som i sit udtryk bærer os nænsomt ind i fastemørket.


Om musikvalget
Vi finder det vigtigt, at valget af musik (præ- og postludium samt kor- og solosang) til gudstjenesten understreger og understøtter dagens tekster og gerne knytter sig til dagens salmer.

Derfor foreslås også primært præ- og postludier i form af orgelkoraler, der knytter sig til dagens foreslåede salmer, også selv om ikke alle i menigheden nødvendigvis vil lægge mærke til dette. Men vi ønsker, at der skal være en rød tråd gennem det samlede liturgiske forløb for gudstjenesten. Også omkring kor- og solosang har vi et ønske om, at teksterne refererer til dagens tema enten i med- eller modspil hertil eller eventuelt i form af noget årstidspræget.

Samtidig er det tilstræbt, at den foreslåede musik også kan understøtte det gennemgående tema for tiden: vekselvirkningen mellem mørke og lys.

Endelig er vi enige om, at musikvalget gerne må være ret klassisk – dog til tider med en snert af kant. Kirkemusikken har en lang og gennemprøvet tradition bag sig, som vi gerne ser videreført. Det betyder ikke, at nye tiltag og tanker ikke er velkomne, men det er for os vigtigt at holde fast i en generationsbåren og fornem tradition. Derfor er også orglet i centrum som ledsageinstrument til de fleste foreslåede satser (ligesom til salmerne), idet orglets lyd og klang har evnen til at fylde kirkerummet. Og da orglet er et blæseinstrument, kan det ’ånde med’, når vi synger. Med orglet som ledsageinstrument understøttes enhver form for sang i kirkerummet mere organisk og præcist end med fx klaver.