Fortsæt til hovedindholdet
Kristi himmelfarts dag
Salmevalg Kr. himmelfarts dag

Salmevalg

DDS 257 Vaj nu, Dannebrog

DDS 251 Jesus, himmelfaren

100S 832 Du forsvandt ind i skyen

DDS 52 Du, Herre Krist

KSB 978 Usynlige

DDS 259 Din himmelkrone ser vi stråle

Vi begynder dagen sammen med Grundtvig, der åbner vore øjne for den farverige danske maj og bruger det som bagtæppe for at genfortælle frelseshistorien og genindsætte Kristus som kirkens hoved. 

Lovsangen af den ophøjede Kristus fortsætter i næste salme. Perspektivet ændres i Holger Lissners salme, der, i vanligt let tilgængeligt sprog, er en lille udlægning af, hvordan vi kan forstå Kristi himmelfart: ”han forlod vores sted for at være helt nær alle steder”. 

Dermed kan vi vide for vist, at Jesus Kristus aldrig vil forlade os. Og selvom han nu er den usynlige, kan vi tro, at han altid er nær, og at vi, der står tilbage, har et ansvar i verden – klodens liv er lagt i vores hænder. 

Vi, med de bange hjerter, må vidne om Kristus, til Gud engang bliver alt i alle, og riget fremstår i sin glans.