Nytårsdag
Salmevalg nytårsdag

Salmevalg

DDS 717 I går var hveden moden

DDS 713 For dig, o Herre, som dage kun

KSB 858 Å, Gud, vær du min ånde

KSB 846 Fadervor i Himmerig

100S 849 Igen berørt

DDS 712 Vær velkommen, Herrens år

"I går var hveden moden" 
Den sekulære kalender er skiftet, og alle vi i folkedybet tænker på året, der er gået, samt hvad det nye år vil bringe. Og hvor hurtigt årene går. Som indledningssalme leverer Lisbeth Smedegaard Andersen i et enkelt sprog en fortolkning af vore jævne tanker, men også en meget velformuleret beskrivelse af kirken og dens bestandighed og nødvendighed. Melodien er en henvisning til "Nu blomstertiden kommer" – som igen har både en tysk og en svensk folkemelodi som mulighed. Vi foretrækker den svenske.

"For dig, o Herre, som dage kun" 
Læsningen er fra Sl 90, og salmen er Grundtvigs gendigtning. Hans poetiske frodighed blomstrer i teksten: Man fornemmer den menneskelige erkendelse af vilkårene støv, kroppens forfald, møje, klage, og dog er grundtonen optimistisk. Christian Barnekows melodi fra 1870 er en romantisk og medlevende melodi, der også løser den skiftende metriks udfordringer på en overkommelig måde.

"Å, Gud, vær du min ånde"
Ole Sarvig er meget indtrængende i sit ærinde om at lære at bede, og teksten står stille omkring dette formål. Vi må standse op ved bønnen, på samme måde som evangeliet beder os om at gøre i Fadervor. I vers 1 får ordene ”du, som omslutter tiden” farve af netop nytår. Melodien af Fuzzy (Jens W. Pedersen) fra 2016 er lys og ubekymret i sin grundtone, så den lysner på Sarvigs alvor. Den kan næsten høres som en efterkommer af Barnekow i kraft af sin delvist romantiske harmonisering. Fuzzy er modernistisk på den måde, at han maler med forskellige tidsaldres musikalske pensler.

"Fadervor i Himmerig"
Inger Christensens gendigtning af Martin Luthers salme "Vater unser im Himmelreich" må naturligt placere sig som den vægtigste Fadervor-salme på denne nytårsdag. Inger Christensen bestræber sig overalt i salmen på at gengive indholdet tro mod Luther, men hendes høje niveau som digter får alligevel salmen til at løfte sig fra den tidsbetingede kontekst. Matti Borg har komponeret en ny og lys dur-melodi, som er næsten ubekymret. Den reformatoriske melodi ("Vater unser"/ dansk: "O hjertekære Jesus Krist") er den originale melodi til teksten, og for os at høre kan den glimrende stå distancen til den gendigtede tekst. Denne melodi har smukke arabesker og mere tyngde sammenlignet med Borgs.

"Igen berørt" 
Janne Marks salme fra 2015 med tekst og melodi knyttet til nadveren er kun på ét vers, men har kvaliteter til en gentagelse og/eller improvisation over melodien. Det lille ord ”igen” kan også på nytårsdag tolkes i en større sammenhæng (”igen i dette år”). Undertiden har vi valgt salmer uden nadvertilknytning på denne placering, men netop på årets første helligdag peger vi bevidst på en nadversalme. Mark har tillige lyset/ lys i verden som et væsentligt tema, hvilket falder godt ind i det overordnede julebudskab: at lyset kom til verden og erindrer os om, at vi stadig er i den liturgiske juletid.

"Vær velkommen, Herrens år" 
Vi vælger Grundtvigs nytårssalme af stærk tradition og finder valget let på grund af dens vellykkede og afrundende karakter. Gudstjenesten er samlet op, og året er begyndt. Salmen er også en bøn, men omkvædet i sidste linje runder tillidsfuldt af, så det ligger som underforstået, at det skal nok gå, og Gud hører bønnen. A. P. Berggreens melodi fra 1852 er skrevet samtidig med teksten og har cementeret sig som den naturlige ledsager til Grundtvigs advents- og nytårssalme.