Påskedag
Musikvalg påskedag

Musikvalg

Forslag til  præ- og postludium samt satser for børne-, junior-, ungdoms- og voksenkor.

Præludium
John Frandsen: “Toccata” (Victimae Paschali) af "Tre Påskepræludier". Dansk orgelmusik. Bind II. 30 frie orgelstykker: 1950-2010, Kirkemusikforlaget

Postludium
Peter Møller: ”Krist stod op af døde”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser, Forlaget Mixtur, 2015

Med dette forslag til præ- og postludium tager vi udgangspunkt i den samme æstetik som i salmevalget. En del af nutidens komponister lader sig tilsyneladende inspirere af en klassisk, gregoriansk tradition. Uden at vi skal foregive at være musikhistorikere, forekommer det os, at denne bevægelse gør brug af kirketonalitet og en lidt statisk, åben kvart/kvint-baseret harmonik, som man kender fra den gamle musik. Tilsat mere krydrede akkorder skabes der her rum for en moderne klang, frigjort fra den funktionsharmonik, som ellers har kendetegnet megen musik fra Bach over romantikken og til store dele af den rytmiske musik – uden dog at bevæge sig i retning af decideret atonalitet og tolvtonemusik.

Et enklere alternativ i form af en kort og festlig koral over én af dagens valgte salmer er J. S. Bach: ”Erstanden ist der heil’ge Christ”, (Opstanden er den Herre Krist), Orgelwerke band V, Edition Peters 

Børnekor
Lissa Nicolajsen / Pia Boysen: ”Anemone”, Børnekor – med musik og bevægelse bind 2, Forlaget Dansk Sang.
Denne lille, fine sang egner sig godt i marts-april måned, hvor billedet af de nyudsprungne anemoner går rent ind hos de fleste af os. Satsen kan bruges af korbørn helt ned til 0-1. klasse, som kan synge melodien enstemmigt og bruge den øverste solfastemme som en slags mellemstykke, inden melodien kommer tilbage. Større korbørn kan synge satsen trestemmigt.

Junior- / ungdomskor
Merete Kuhlmann: ”Der lyder jubel og sejrsråb”, 3 påskemotetter,  Kirkemusikforlaget og Folkekirkens Ungdomskor.
Denne korsats er skrevet netop til påskedag efter anden tekstrække. Teksten rummer uddrag fra både den gammeltestamentlige læsning og Matthæusevangeliet. Satsen er for koret relativt enkel, men med et elegant orgelakkompagnement, som giver koret et klangligt løft. Den er også relativt lang, men kan kortes af efter behov.

Voksenkor
J. S. Bach: ”I dødens bånd vor frelser lå”, Kor-koraler ved Harald Vilstrup, Wilhelm Hansen.
Netop i dag, hvor vi fokuserer på et karskt præg i både musik og teologi, passer "I dødens bånd" glimrende. Walters melodi er klassisk og lægger sig stilistisk tæt op ad "Krist stod op af døde". Bachs harmonisering lægger farver på den. Teksten er af Luther, men gendigtet af Grundtvig – dermed kommer vi hele vejen rundt om Grundtvigs gendigtninger på denne påskedag.