Fortsæt til hovedindholdet
Påskedag
Tværfagligt notat påskedag

Tværfagligt notat

Jakob Lundbak og Vibeke Houmøller Kristensen

Mens vi til første tekstrække har peget på en ret traditionel påskedagsgudstjeneste med de i vore øjne største hits blandt påskesalmerne, har vi til anden tekstrække ladet os udfordre til at vælge alternativt fra den store samling af vidunderlige påskesalmer.

Det har åbnet for en lidt anden tilgang til påskedag. De salmer, vi har fundet frem til, er i tekst og melodi alle af en før-romantisk karakter, der med en karskhed (uden at være følelsesladet eller inderlig) proklamerer påskens centrale udsagn: Kristus er opstanden. Arven fra den ortodokse kirkes påskefejring bliver tydelig. Her lægges vægten ikke på selve opstandelsesbegivenheden og på disciplenes og andres reaktion på den, men derimod på det mytologiske billede af den opstandne Kristus, der træder portene til dødsriget ned for at hente Adam og Eva og alle de andre døde med sig til det evige liv hos Gud.

Den kollektive proklamation af Kristi opstandelse hæver sig over den individuelle tro på den, og det giver en anden indgang til påskefejringen.


Om samarbejdet og processen
Vores samarbejde har taget udgangspunkt i en fælles forholden sig til den givne helligdags egen karakter og de tilknyttede bibeltekster. Vi har læst teksterne højt og brugt tid på at finde et tema – en stemning – en udvikling, der kunne binde musik og ord sammen gennem hele gudstjenesten. Gudstjenestens flow, sammenhæng og indbyggede poesi er emner, som både har relevans for teolog og kirkemusiker. Vores erfaring er, at vores to fagligheder således særligt har kunnet mødes i det æstetiske felt.

Ud fra dette er vi begyndt at kigge på salmer. Det har været vigtigt i vores endelige valg af salmer, at det musikalske udtryk og det tekstlige indhold såvel som placeringen i gudstjenesten har givet et forløb, der understøttede den valgte tematik.

Forslag til musik og den homiletiske refleksion har vi hver især lavet udkast til ud fra vores respektive faglige kompetencer, men gennemarbejdet sammen, så der er kommet en helhed ud af hele bidraget.

Det har været meget berigende på denne måde at tage livtag med hele gudstjenesten på tværs af de to faggrupper. Vi har gensidigt kunnet inspirere hinanden og er kommet dybere ned og bredere ud, end vi kunne have gjort på egen hånd.