Fortsæt til hovedindholdet
Palmesøndag
Musikvalg palmesøndag

Musikvalg

Forslag til satser for børne-, junior-, ungdoms- og voksenkor samt præ- og postludium. 

Vi lægger her op til en passionsrettet palmesøndag. Musikvalg til en gudstjeneste med mere fest kan findes under første tekstrække.

Præludium
Jesper Madsen: ”Den mørke nat forgangen er”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser, Forlaget Mixtur, 2015.
Bo Grønbech: “In vernalis temporis”, Vignetti Semplice, Forlaget Mixtur.
Med Jesper Madsens orgelkoral over Den mørke nat forgangen er” lægger vi traditionelt fra land med melodien til en morgensalme. Det er dog ikke en koral, der ødslende kaster lys ind over gudstjenestens begyndelse. Både koralens indledning og afrunding er relativt dystre i harmonikken med dissonante gennemgangsakkorder i et molpræget univers. Så meget desto stærkere fremstår lyset i melodien, når det bryder igennem sammen med dur-modulationen. Denne vekslen markerer naturligvis den gryende dag, men passer også fint til indgangssalmen, "Frydeligt med jubelkor", som præsenterer det gryende forår med de samme virkemidler. Samtidig er det væsentligt, at denne palmesøndagsgudstjeneste ikke er en ren fest; derfor skal præludiet heller ikke være det.
Som alternativt orgelstykke peger vi på Bo Grønbechs koral over dagens indgangssalme, "Frydeligt med jubelkor". Koralen findes i Grønbechs anden udgivelse med stykker tilegnet det lille orgel. Musikken her kan altså realiseres fint på orgler af alle størrelser. Dette stykke består af to dele, der kan spilles sammen eller hver for sig. Den ene, som både er skrevet som indledning og afslutning, er festlig og brusende. Den anden, selve koralbearbejdelsen, er mere indadvendt og kompleks.

Børnekor
Jon Hald / Pia Boysen: ”Forårssol”, Børnekor – med poesi og bevægelse bind 2, Forlaget Dansk Sang. 
Børnekorsatsen ”Forårssol” svarer fint på indgangssalmen "Frydeligt med jubelkor". Begge sætter de ord og toner på det forår, som er på vej i denne tid. Et forsigtigt spirende forår med hviskende vind, små violer og selvfølgelig massevis af anemoner. 

Junior-/ungdomskor
Erling D. Bjerno / Knud Seibæk (arr. Jakob Lorentzen): ”Han står på oliebjerget”, Børnekor – med poesi og bevægelse bind 3, Forlaget Dansk Sang.
”Han står på oliebjerget” beskriver netop skismaet mellem dagens palmegrene og udsigten til pine og død. En ildevarslende sats, som passer til dagens karakter efter anden tekstrække. Denne sats giver god mulighed for solo-vers til nogle korsangere. Den kan gennemføres både en- og trestemmigt.

Voksenkor
Piae cantiones / Morten Børup (arr. Johan Sigvard Jensen): ”Frydeligt med jubelkor”, 30 korsatser til gudstjenestebrug, Forlaget Sigvard.
J.S. Bach: ”Her ser jeg da et lam at gå”, Kor-koraler ved Harald Vilstrup, Wilhelm Hansen.
Med Johan Sigvards voksenkorsats over dagens indgangssalme, "Frydeligt med jubelkor" tilføres salmen et moderne præg – dog med tydelig respekt for melodiens karakter. Som alternativ foreslår vi Bachs koral over "Her ser jeg da et lam at gå". Et mere klassisk valg, da den er tekstnær til palmesøndag.

Postludium
Peter Møller: ”Hil dig, Frelser og Forsoner”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser, Forlaget Mixtur, 2015.
Som mange ved – og som man kan læse om i vores forslag til påskedag – har salmen "Hil dig, Frelser og Forsoner" været en kampplads i den melodiske krig for og imod romantikken. Peter Møller bevægede sig som komponist mest i det karske tonesprog, men han mestrede i høj grad også det romantiske. Her bearbejder han Hoffmanns romantiske melodi, men helt afdæmpet og usentimentalt, hvilket passer rigtig fint til netop denne dag, hvor vi stilfærdigt afventer den kommende påskeuge.