Fortsæt til hovedindholdet
Palmesøndag
Tværfagligt notat palmesøndag

Tværfagligt notat

Jakob Lundbak og Vibeke Houmøller Kristensen

Vi har erfaring med, at palmesøndag mange steder bruges til familiegudstjenester. Ofte vil der være børnekor, der medvirker. Og det giver rigtig god mening, fordi historien om indtoget inviterer til fest. Det har vi valgt at honorere i vores gudstjenesteforslag til første tekstrække.

Under anden tekstrække kan man vælge mellem to evangelietekster – Mark 14,3-9, der fortæller om salvningen i Betania, og Joh 12,1-16, der fortæller sin udgave af den samme historie og dernæst om indtoget i Jerusalem.

Hvis man gerne vil fejre palmesøndag som en festdag, er det oplagt at vælge Johannes-teksten, og man kan eventuelt se vores gudstjenesteforslag til første tekstrække for at finde inspiration til det. 

Vi har valgt evangelieteksten fra Markus, fordi den sammen med epistellæsningen åbner for den truende og dystre stemning, som også hører palmesøndag til. Derfor har vi valgt at vægte passionen højere end festen i dette gudstjenesteforslag.


Om samarbejdet og processen 
Vores samarbejde har taget udgangspunkt i en fælles forholden sig til den givne helligdags egen karakter og de tilknyttede bibeltekster. Vi har læst teksterne højt og brugt tid på at finde et tema – en stemning – en udvikling, der kunne binde musik og ord sammen gennem hele gudstjenesten. Gudstjenestens flow, sammenhæng og indbyggede poesi er emner, som både har relevans for teolog og kirkemusiker. Vores erfaring er, at vores to fagligheder således særligt har kunnet mødes i det æstetiske felt.

Ud fra dette er vi begyndt at kigge på salmer. Det har været vigtigt i vores endelige valg af salmer, at det musikalske udtryk og det tekstlige indhold såvel som placeringen i gudstjenesten har givet et forløb, der understøttede den valgte tematik.

Forslag til musik og den homiletiske refleksion har vi hver især lavet udkast til ud fra vores respektive faglige kompetencer, men gennemarbejdet sammen, så der er kommet en helhed ud af hele bidraget.

Det har været meget berigende på denne måde at tage livtag med hele gudstjenesten på tværs af de to faggrupper. Vi har gensidigt kunnet inspirere hinanden og er kommet dybere ned og bredere ud, end vi kunne have gjort på egen hånd.