Sidste søndag i kirkeåret
Musikvalg s. s. i kirke¨året

Musikvalg

Forslag til præludium og postludium i to sværhedsgrader samt vokalmusik for ligestemmigt og blandet kor

Instrumentalt
Forslag 1 – enkelt. Forslag 2 – krævende

Præludium
1. Kirsten Ingemann: ”Præludium i F”. Noden fås ved henvendelse til komponisten.
2. Georg Muffat: “Toccata septima”, Appatatus musico-organisticus Heft II, Diletto Musicale

I haven står en bænk, og denne bænk i haven er en havebænk. Sådan er det med brugsmusik. Det er musik, som er skrevet, fordi det skal bruges. Lige præcis sådan forholder det sig med Kirsten Ingemanns fine præludium i F. Det skal bruges til at komme godt i gang på. Første salme står i C-dur, det giver en god overgang fra præludium til salme. Toneartsrelationer mellem gudstjenestens musikalske led er vigtige at være opmærksom på. Hvis man f.eks. spiller præludium i F-dur for at fortsætte med forspil til første salme i E-dur kan virkningen lignes ved en maveplasker. 
Organisterne Kirsten Ingemann og Hans Sørensens Koralbearbejdelser for orgel, udgivet af André Palsgård, indeholder lignende korte stykker, som kan anbefales.
Muffats Toccata rækker tilbage i historien ligesom salmen ”Nu bede vi den Helligånd”. Det er som om tankerummet udvider sig, når tidshorisonten bliver større. Man kan nøjes med at spille første del af stykket – alt efter de pragmatiske hensyn.

Postludium
1. H. Hildebrandt-Nielsen: “Op, min sjæl, thi sol er oppe” I+II, Salmeforspil og Præludier, Wilhelm Hansen
2. Oskar Lindberg: Sonata i g-mol for orgel (sats III), AB Nordiska Musikförlaget / Edition Wilhelm Hansen Stockholm

Melodien til sidste salme ”Herre Kristus, dig til ære” låner melodien til ”Op min sjæl, thi sol er oppe”, som Hildebrandt har lavet to enkle velklingende variationer over. Orglet spiller på dén måde videre på salmetonen og understreger ordene i første vers: ”Ånden vil sit orgel slå”.
Lindbergs blide, romantiske tonefald indfanger ordene fra Bibelen 2020: “Så får I ro i sjælen”.

Vokalt
Ligestemmigt kor
Jørgen Graven Nielsen (SSA): "Kom til mig" (Matt 11,28-30), Forlaget A Tempo

Blandet kor
Jørgen Graven Nielsen (SAB): "Kom til mig" (Matt 11,28-30), Forlaget A Tempo

Motetterne til 22. søndag efter trinitatis til sidste søndag i kirkeåret er alle skrevet af komponist og korleder Jørgen Graven Nielsen på opfordring af Therese Solten og Jane Laut. Motetterne er således et bestillingsarbejde til Bag om helligdagen. 

Søndagens motet ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte” begynder langsomt og tungt i f-mol med en nedadgående molbevægelse i alten, en tøvende ostinat i andensopranen samt en melodilinje med seufzer-lignende betydningselementer. Motettens anden del står i F-dur og understreger derigennem tekstens lysere afslutning: ”For mit åg er godt og min byrde er let”.

Om sit arbejde med at transformere de bibelske tekster til korsange skriver Jørgen Graven Nielsen: "I 1994 skrev jeg Tre motetter til de sidste søndage i kirkeåret til Skt. Nikolai Kirkes Ungdomskor. Besætningen på disse tre satser er SSA, og satserne genudgives her i en let revideret form. Den vigtigste ændring er, at første del af den tredje motet "Den gamle af dage" nu er udeladt. Jeg har desuden rearrangeret satserne for SAB og komponeret to nye satser, "Døden er opslugt og besejret" og "Stil dig i porten til Herrens tempel", ligeledes for SAB.

Alle fem motetter tager udgangspunkt i bibelteksterne til de sidste søndage i kirkeåret i anden tekstrække – fra 22. søndag efter trinitatis til sidste søndag i kirkeåret. Jeg har i alle tilfælde udvalgt korte tekstuddrag, der understreger det kristne håb snarere end at lægge vægt på søndagenes fortabelsesbetonede tematik.

Tonesproget er moderat modernistisk med en tydelig tonal karakter. I forhold til mere traditionel tonal korsats anvendes der tomme akkorder, dissonanser og parallelførte intervaller og akkorder. Den trestemmige sats gør det vanskeligere at arbejde med udvidet harmonik. Til gengæld har jeg valgt en satstype med mere liv og bevægelse i de enkelte stemmer, forskudt tekst, og fugerede passager. Musikkens affekt er gennemgående præget af de anvendte tekster, ind imellem med anvendelse at deciderede tonemaleriske greb."