Fortsæt til hovedindholdet
Søndag seksagesima
Musikvalg seksagesima

Musikvalg

Forslag til satser for kirkesanger, ligestemmigt og blandet kor samt præ- og postludium 

Gud skaber lys og danner mørke til befordring af vækst. Dette kommer til udtryk i musikvalget gennem en vekslen mellem dur og mol, mellem lethed og tyngde.

Præludium
Johann Christian Bach: ”Behold os, Herre, ved dit ord”, Orgelkoraler til kirkeåret, Wilhelm Hansen.
Dietrich Buxtehude: ”Behold os, Herre, ved dit ord”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser bind 1, Mixtur 2015.
Begge slår temaet an om, at liv og vækst kommer ud af mørket.

Introitus
Kirkesanger/ lige stemmer
”Som en vintergækkens gåde” (melodi: F.B. Smidt, arr. E. Lindgren for I, II og klaver), Himlens fugle – 12 satser til kirkeåret / FUK 130, Mixtur.
Knytter sig til Es 45,5-12: ”Jeg danner lys og skaber mørke…”.

Blandet kor
”Herre Gud! Dit dyre navn og ære”, DDS 7, arr. Per Günther for SATB og orgel, FUK 131, Mixtur.
Gudsbilledet som urokkeligt bliver slået an som indledning til dagens gudstjeneste.

”Behold os, Herre, ved dit ord”, DDS 337, sats M. Wendler for SATB, Lutherrosen – antologi for blandet kor / FUK 142, Mixtur.
”Behold os, Herre, ved dit ord”, DDS 337, arr. Chr. Præstholm for SATB, Dagen gror af morgengryet – 75 korsatser til kirkeåret for blandet kor a capella, del 1, Eget forlag.
Begge begynder gudstjenesten med at bede om, at vi må blive ”ledt til livet fra vor død”: at liv kommer ud af mørke og leder til vækst.

Motet
Kirkesanger
”Tænk erantis, at du gider”, 901 Kirkesangbogen, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag. Bliver godt nok ikke betegnet som en salme, men har dog et forkyndende tema: væksttemaet, at selv den lille erantis kæmper sig op i lyset, og lægger sig også fint op ad årstiden. Kan ses som en slags pendant til "Påskeblomst, hvad vil du her?"

Lige stemmer
”I går var hveden moden”, DDS 717, melodi og arr. E. Lindgren for I, II, III og orgel/klaver, Cantorinus 4 / FUK 113, Kirkemusikerforlaget.
En årstidssalme, der samtidig underbygger temaet om fastemørket, fra hvilket lyset kommer, når vi holder fast.

Blandet kor
”Hvad skal Guds rige lignes ved”, melodi og arr. Axel Madsen for SATB, MK B 028, Edition Egtved. Knytter klart an til dagens evangelium: Mark 4,26-32.

Postludium
Johann Pachelbel: ”Fantasi i d”, Orgelskole (F. Viderø), Wilhelm Hansen.
Her slutter vi med at ’høre’, at sæden kastes ud – eksempelvis ved de nedadgående hurtige noders bevægelse

Jesper Madsen: ”Vidunderligst af alt på jord”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser bind 3, Mixtur 2015.
Lægger sig op ad en af dagens salmer, der understreger Gudsrigets vækst i det skjulte.


Om musikvalget
Vi finder det vigtigt, at valget af musik (præ- og postludium samt kor- og solosang) til gudstjenesten understreger og understøtter dagens tekster og gerne knytter sig til dagens salmer.

Derfor foreslås også primært præ- og postludier i form af orgelkoraler, der knytter sig til dagens foreslåede salmer, også selv om ikke alle i menigheden nødvendigvis vil lægge mærke til dette. Men vi ønsker, at der skal være en rød tråd gennem det samlede liturgiske forløb for gudstjenesten. Også omkring kor- og solosang har vi et ønske om, at teksterne refererer til dagens tema enten i med- eller modspil hertil eller eventuelt i form af noget årstidspræget.

Samtidig er det tilstræbt, at den foreslåede musik også kan understøtte det gennemgående tema for tiden: vekselvirkningen mellem mørke og lys.

Endelig er vi enige om, at musikvalget gerne må være ret klassisk – dog til tider med en snert af kant. Kirkemusikken har en lang og gennemprøvet tradition bag sig, som vi gerne ser videreført. Det betyder ikke, at nye tiltag og tanker ikke er velkomne, men det er for os vigtigt at holde fast i en generationsbåren og fornem tradition. Derfor er også orglet i centrum som ledsageinstrument til de fleste foreslåede satser (ligesom til salmerne), idet orglets lyd og klang har evnen til at fylde kirkerummet. Og da orglet er et blæseinstrument, kan det ’ånde med’, når vi synger. Med orglet som ledsageinstrument understøttes enhver form for sang i kirkerummet mere organisk og præcist end med fx klaver.