Søndag septuagesima
Musikvalg septuagesima

Musikvalg

Forslag til satser for kirkesanger, ligestemmigt og blandet kor samt præ- og postludium 

Vi finder det vigtigt, at valget af musik (præ- og postludium samt kor- og solosang) til gudstjenesten understreger og understøtter dagens tekster og gerne knytter sig til dagens salmer.

Derfor foreslås også primært præ- og postludier i form af orgelkoraler, der knytter sig til dagens foreslåede salmer, også selv om ikke alle i menigheden nødvendigvis vil lægge mærke til dette. Men vi ønsker, at der skal være en rød tråd gennem det samlede liturgiske forløb for gudstjenesten. Også omkring kor- og solosang har vi et ønske om, at teksterne refererer til dagens tema enten i med- eller modspil hertil eller eventuelt i form af noget årstidspræget.

Samtidig er det tilstræbt, at den foreslåede musik også kan understøtte det gennemgående tema for tiden: vekselvirkningen mellem mørke og lys.

Endelig er vi enige om, at musikvalget gerne må være ret klassisk – dog til tider med en snert af kant. Kirkemusikken har en lang og gennemprøvet tradition bag sig, som vi gerne ser videreført. Det betyder ikke, at nye tiltag og tanker ikke er velkomne, men det er for os vigtigt at holde fast i en generationsbåren og fornem tradition. Derfor er også orglet i centrum som ledsageinstrument til de fleste foreslåede satser (ligesom til salmerne), idet orglets lyd og klang har evnen til at fylde kirkerummet. Og da orglet er et blæseinstrument, kan det ’ånde med’, når vi synger. Med orglet som ledsageinstrument understøttes enhver form for sang i kirkerummet mere organisk og præcist end med fx klaver.

Præludium
Flemming Christian Hansen: ”Gud, du som lyset og dagen oplod”, 15 præludier over morgensalmer, Mixtur 2016.
Lægger op til dagens første salme og slår dermed temaet an om, at Gud – trods mørket – oplader lyset for os.

Jesper Madsen: ”Et trofast hjerte, Herre min”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser bind 1, Mixtur 2015.
En anråbende indledning om ikke at lade djævelen få overtaget og lade os forlede ind i mørket, men at vi i stedet helt må overgive os til Jesus.

Introitus
Kirkesanger
”Når vinterstorme hærger”, 100S 802, 100 salmer, Eksistensen 2016.
Refererer fint til dagens første gammeltestamentlige læsning og vores gennemgående tema: vekselvirkning mellem lys og mørke. Og naturligvis til årstiden.

Blandet kor
”Herre, jeg vil gerne tjene”, DDS 697 v. 1+4, arr. Per Günther for SATB og orgel, FUK 131, Mixtur.
Slår dagens evangelietekst an med det tjenende motiv og en bøn om, at vi må få kræfter til at bruge vores muligheder ret.

Motet
Kirkesanger
”Himlens hvide stilhed”, KSB 901, Kirkesangbogen, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag 2017.
Har det vinterlige tema for årstiden og viser både tilbage til jul og epifanitid samt frem mod død og endelig lysets komme.

Lige stemmer
”I går var hveden moden”, DDS 717, melodi og arr. E. Lindgren for I, II, III og orgel/klaver, Cantorinus 4 / FUK 113, Kirkemusikerforlaget.
En årstidssalme, der samtidig underbygger temaet om fastemørket, fra hvilket lyset kommer, når vi holder fast.

Blandet kor
”Da byggede de af sten”, melodi og arr. Bent Peder Holbech for SATB, Dansk Korbog 1 / MF 573, Edition Egtved 1998.
Knytter sig til lektielæsningen (ApG 17,22-34): ”Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder”.

”Bortstød ikke din tjener i vrede” (Sl 29,7), melodi og arr. Axel Madsen for SATB, 21 motetter / MK 18 (bilag), Edition Egtved 1980.
Lægger sig i forlængelse af evangelieteksten i en bøn om, at vi ikke må ”blive sendt ud i mørket”.

Postludium
Thomas Laub: ”Et trofast hjerte, Herre min”, Orgelkoraler til kirkeåret, Wilhelm Hansen.
En anråbende afslutning om ikke at lade djævelen få overtaget og lade os forlede ind i mørket, men at vi i stedet helt må overgive os til Jesus.

Peter Langberg: ”Herre Gud, dit dyre navn og ære” (koralfantasi tilegnet Sinne Lauersen 1990), Music engraving by FacSimilus I/S eller 
Jesper Madsen: ”Herre Gud! Dit dyre navn og ære”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser bind 2, Mixtur 2015.
Begge lægger sig op ad dagens sidste salme og bærer os således trøstede ud af kirkerummet.