Fortsæt til hovedindholdet
Trinitatis søndag
Salmevalg trinitatis

Salmevalg

DDS 318 Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige

DDS 300 Kom, sandheds ånd og vidne giv

DDS 365 Guds kærlighed ej grænse ved

Dette gavmilde liv 
Det skyder og springer, Syng Nyt

100S 806 Nu er det åndens lyse tid

356 Almagts Gud, velsignet vær

Hvor første tekstrække til trinitatis søndag har et mere indadvendt fokus, hvor der kredses om, hvordan den treenige Gud har åbenbaret sig for mennesker, ses i anden tekstrække et stærkt udadvendt sendelses-perspektiv: "Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple". Gud har åbenbaret sig for os og flænget forhænget mellem os og det allerhelligste, og på denne baggrund sendes hans disciple nu ud i alverden for at døbe og fortælle om, hvad de selv har modtaget. Sendelsen ses i flere af salmerne i dag blandt andet i "Stiftet Guds søn", "Guds kærlighed ej grænse ved" og "Almagts Gud, velsignet vær".

Samtidig er trinitatis sin egen festdag, der samler op på de kirkelige højtider. Jul, påske og pinse er netop baggrunden for og indholdet af sendelsen. Lars Busk Sørensens salme "Nu er det åndens lyse tid" kommer ganske godt omkring dette og kan også fungere som salme efter prædiken.

"Dette gavmilde liv" er et ganske kort salmedigt, som i små fine billeder udfolder det store i det nære: Det stærkeste kors er hos den, der er svag.