Fortsæt til hovedindholdet
1. søndag efter helligtrekonger
Musikvalg 1. s. e. h3k

Musikvalg

Forslag til motet for børnekor, ligestemmigt og blandet kor samt præ- og postludium 

Der er to motiver i denne gudstjeneste, som kan kalde på musikalsk tolkning, nemlig bygningen og væksten. Musik er undertiden blevet tolket som arkitektur, eksempelvis af organisten, teologen og lægen Albert Schweitzer, som kaldte Bachs Toccata og Fuga i F-dur for ”et gotisk kunstværk under F-durs blå himmel”. Særligt barokmusik kan efter min mening med dets ofte klare, strukturelle opbygning symbolisere bygningsværker. Vækstmotivet kan beskrives musikalsk ved et stykke musik, der fra en diminutiv rytmisk-melodisk struktur lader musikken vokse frem i såvel kompleksitet som styrke.

Motet for børnekor 
”Den tolvårige i templet” eller ”Mange boliger”, Cantorinus 2, FUK42, Edition Egtved, som en direkte reference til evangelieteksten

Motet for ligestemmigt kor 
DDS 717 ”I går var hveden moden” på den svenske melodi til ”Nu blomstertiden kommer”, den findes i mange arrangementer bl.a. i Cantorinus 1, MK 1201, Edition Egtved. Teksten lægger især i tredje og fjerde vers vægt på menneskets behov for – ja, nærmest længsel efter – gudstjenesten, og nævner i sidstnævnte vers dåben og troen som overskridende generationerne.

”Se til os, vor beskytter og Gud”, Motetsamling til kirkeåret. Lige stemmer, 1. tekstrække, WH30521, Wilhelm Hansen. Satsens tekst er taget fra Sl 84 (vers 2-3a og 10-11a) og fremhæver derved disse vers ved gentagelsen i musik.

Motet for blandet kor
Bjørn Hjelmborg: ”Hvor elskelige er dine boliger” som enkeltsats (WH2785e) eller i Chorus 4, MF155, Edition Egtved. En komposition over teksten fra Sl 84, hvilket lægger op til den klassiske brug af davidssalmer som introitus.

”Og tilpas jer ikke denne verden”, epistelmotet af Anders Grankvist Schou til 1. søndag efter helligtrekonger, 1. tekstrække. En komposition over epistelteksten, der vil kunne afslutte gudstjenesten som en formaning, jf. ritualbogens forslag om at anvende epistelteksten som udgangslæsning. 
Node til Anders Grankvist Schou ”Og tilpas jer ikke denne verden” kan hentes her.

Præludium
Povl Chr. Balslev: ”Blåt vælded lys”, 18 præludier over nye salmemelodier, Dansk kirkemusiker forenings forlag, 2005.
Med sin tilknytning til salmeteksten bringer satsen julens (blå) lys med ind i helligtrekongertiden, men lader også andet og tredje vers’ tilknytning til Jesu opvækst og liv klinge med for dem, der kender salmen. 

Herudover kan foreslås et passende antal variationer af Pachelbel’s "Canon i D", som kunne illustrere væksten ved at gå fra en enkelt langsom stemme, der udvikler sig til henholdsvis to og tre stemmer, der bevæger sig mere og mere for til sidst at vokse til en tutti-lyd. Findes i en overkommelig udgave i Pachelbel’s Canon i D (Made Playable). Arranged by Colin Hand (Kevin Mayhew).

Hvis man har et kor kunne man indlede med en introitus: "Morgensang" af Elverskud af Niels W. Gade. Findes bl.a. for tre lige stemmer. Teksten er ”I østen stiger solen op”, som jo er en velvalgt salmetekst i helligtrekongertiden (vers 1, 2 og 5) med lystemaet. Melodisk bygges satsen også op fra piano til forte med en unison melodi, der vokser til flerstemmighed. Satsen kan også spiller for orgel alene. Et kendt stykke, hvor mange vil kunne associere sig til musikken.

Postludium
Postludiet må gerne være noget med fremdrift for at fortsætte væksttanken (Se DDS 140 vers 6 som inspiration). Postludiet må gerne være mere frit, kan evt. være afhængig af sidste salmes tonesprog, toneart – og om det skal være – processionsmusik:

D. Buxtehude: Toccata og evt. Fuga i F-dur i Jubilate (Gehrmans Musikförlag). Et stykke med ’fremdrift’ og en klart struktureret opbygning, jf. opfattelsen af musik som ’klingende arkitektur’.

Chr. Cappelen: Allegro moderato i C-dur, op. 28 nr. 4 i 12 postludier, Norsk Musikforlag. Dette stykke lægger sig med sit tonesprog tæt op ad den nye salme, der er foreslået som udgangssalme.

M. Duruflé : ”Prelude sur l’Introit de l’Epiphanie”. Dette stykke er et eksempel på ’kirkelig programmusik’, eftersom det ifølge sin titel er skrevet til helligtrekongertidens (epifaniens) begyndelse.